30 let hranice a sousedství

KONFERENCE

06.12. - 07.12.2019, Drosendorf, Zámek Drosendorf

Obrázek k akci 30 let hranice a sousedství

česky a německy

V listopadu a prosinci roku 2019 si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce v tehdejším Československu, která po dlouhých desetiletích umožnila jak Čechům, tak Rakušanům poznat se se svými sousedy žijícími na česko-rakouské hranici. Z iniciativy Waldviertelské akademii vznikl formát vzájemného setkávání, který nesl název Hranice a sousedství.

Na tradici těchto sympózií naváže konference 30 let hranice a sousedství, jejíž tématem jsou hranice a sousedství nejen z pohledu různých oborů (literatura, jazyk, kultura, politika, moderní dějiny apod.), ale i v jejich dějinném vývoji. Součástí konference je i doprovodný program zahrnující literární čtení, filmové představení či koncert.

Program sympózia

novinky

RKF v Praze v září
Pozdrav ředitele. Více informací

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
POZOR ZMĚNA! NOVÝ TERMÍN! Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 31. října. Všechny potřebné informace najdete na: Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné/přednáškové pobyty v délce 1 až 3 měsíce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 31. října 2020. Link pro více informací: Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16010385597811
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ