30 let hranice a sousedství

KONFERENCE

06.12. - 07.12.2019, Drosendorf, Zámek Drosendorf

Obrázek k akci 30 let hranice a sousedství

česky a německy

V listopadu a prosinci roku 2019 si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce v tehdejším Československu, která po dlouhých desetiletích umožnila jak Čechům, tak Rakušanům poznat se se svými sousedy žijícími na česko-rakouské hranici. Z iniciativy Waldviertelské akademii vznikl formát vzájemného setkávání, který nesl název Hranice a sousedství.

Na tradici těchto sympózií naváže konference 30 let hranice a sousedství, jejíž tématem jsou hranice a sousedství nejen z pohledu různých oborů (literatura, jazyk, kultura, politika, moderní dějiny apod.), ale i v jejich dějinném vývoji. Součástí konference je i doprovodný program zahrnující literární čtení, filmové představení či koncert.

Program sympózia

novinky

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO
Stipendia pro studenty pro přípravu diplomové a disertační práce a krátkodobé výzkumné pobyty pro akademické pracovníky v Rakousku: Další informace & Habilitační stipendia pro postdoktorandy. Termín pro podávání žádostí: 15.03.2020.

Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež: Lidice pro 21. století
je určena dětem a mládeži ve věku 10–19 let z celého světa. Jedná se o ojedinělou vědomostní a literární soutěž, která je vhodnou metodou pro výuku dějepisu, budování demokratických hodnot a občanské společnosti. Uzávěrka přihlášek: 20. února 2020. Další informace & výzva.

Seminární program 2020 Kultury a jazyka
Kultura a jazyk je program rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu (BMBWF) a každoročně nabízí kromě celosvětově pořádaných Dnů Rakouska také mezinárodní semináře dalšího vzdělávání pro učitele němčiny jako cizího jazyka v Rakousku. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15822074918572
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ