Audiovizuální ohlasy roku 1918 v Praze a ve Vídni

Prezentace

31.01.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

www.mediathek.at

Česky a německy

Co se dělo v Praze a ve Vídni před 100 lety, když skončila první světová válka a impérium habsburské monarchie se rozpadlo? Ve svém přeshraničním projektu se Österreichische Mediathek (Rakouská mediatéka) u příležitosti oslav „100 let republiky“ zaměřuje na interpretaci a důsledky zakládání republik v roce 1918. Za pomoci archivních audiovizuálních pramenů jsou na příkladech Prahy a Vídně zkoumána a prezentována různá pojetí tohoto dějinného zvratu v průběhu 20. století. Výsledek je nyní k dispozici ve formě dvojjazyčné on-line výstavy a bude představen v Rakouském kulturním fóru.

Projekt prezentují:

Dr. Gabriele Fröschl / ředitelka Rakouské mediatéky / úvod

Dr. Georg Traska / Institut kulturních věd a dějin divadla Rakouské akademie věd  / koncept

Mojmir Stransky MA / Institut východoevropských studií Vídeňské univerzity / Gymnázium Komenský ve Vídni / prezentace on-line platformy

www.mediathek.at

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T173
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ