Audiovizuální ohlasy roku 1918 v Praze a ve Vídni

Prezentace

31.01.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

www.mediathek.at

Česky a německy

Co se dělo v Praze a ve Vídni před 100 lety, když skončila první světová válka a impérium habsburské monarchie se rozpadlo? Ve svém přeshraničním projektu se Österreichische Mediathek (Rakouská mediatéka) u příležitosti oslav „100 let republiky“ zaměřuje na interpretaci a důsledky zakládání republik v roce 1918. Za pomoci archivních audiovizuálních pramenů jsou na příkladech Prahy a Vídně zkoumána a prezentována různá pojetí tohoto dějinného zvratu v průběhu 20. století. Výsledek je nyní k dispozici ve formě dvojjazyčné on-line výstavy a bude představen v Rakouském kulturním fóru.

Projekt prezentují:

Dr. Gabriele Fröschl / ředitelka Rakouské mediatéky / úvod

Dr. Georg Traska / Institut kulturních věd a dějin divadla Rakouské akademie věd  / koncept

Mojmir Stransky MA / Institut východoevropských studií Vídeňské univerzity / Gymnázium Komenský ve Vídni / prezentace on-line platformy

www.mediathek.at

novinky

Stipendium Moritze Csáky pro výzkumné pobyty v Rakousku
je určeno pro vědce společenských, kulturních a sociálních věd (Mgr., Post-Doc) z východní, středovýchodní a jihovýchodní Evropy. Lhůta pro podání přihlášek: 15.03.2019. Více informací

Literární stipendium: Tvůrčí pobyt ve Štýrském Hradci
v období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020. Termín podání přihlášek do 31.03.2019. Další informace

Highlight your future. Study in Austria!
Krásná města a krajina, skvělá kulturní nabídka a pestrá nabídka studijních programů... Proč je Rakousko ideální zemí ke studiu, se dozvíte zde (v němčině a v angličtině).

Stipendium Paula Celana pro překladatele
Vídeňský institut humanitních věd (IWM Wien) vypisuje na akademický rok 2019/20 stipendium, které je určené pro překladatele textů z oblastí humanitních, sociálních a kulturních věd z/do východoevropských jazyků. Uzávěrka přihlášek: 28.02.2019. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ