Brigitte Hamann: O Hitlerově Vídni

Rakouská knihovna v přednáškách (10. 10.–6. 12. 2011)

28.11.2011 17:00, Brno, Moravská zemská knihovna – konferenční sál, Kounicova 65a

Pouze německy

U příležitosti reedice českého překladu její knihy Hitlerova Vídeň (a jako pendant k jarní přednášce Jiřího Gruši Beneš jako Rakušan).

Brigitte Hamann se narodila v Essenu. Vystudovala historii a germanistiku v Münsteru a Vídni. Vydala řadu publikací o rakouských dějinách, včetně životopisu korunního prince Rudolfa, císařovny Alžběty a Berthy von Suttner.

Cyklus navazuje na stejnojmenný cyklus uvedený u příležitosti 20. výročí Rakouské knihovny při MZK v Brně (2010). Letos se koná k 50. výročí Rakouské společnosti pro literaturu. Pořádají jej společně Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita 3. věku (U3V) MU a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU ve spolupráci s RKF v Praze.

Záštita: Marianne Gruber, prezidentka Rakouské společnosti pro literaturu
Moderuje: Roman Kopřiva & Tomáš Procházka, Masarykova univerzita

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132403598178
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ