Gerhard Haumer (Atelier Haumer): 52 Kubik

Video – Salon dřevostaveb

online, www.salondrevostaveb.cz

© Bernhard Fiedler

Anglicky

Plánovaný mezinárodní přednáškový program na Salonu dřevostaveb 2020 a s ním spojená účast Gerharda Haumera a Jochena Kreutera v Praze byly v říjnu bohužel na poslední chvíli zrušeny. Z tohoto důvodu pořídil Salon dřevostaveb videonahrávky s přednáškou a rozhovorem s architekty, které jsou k dispozici online na www.salondrevostaveb.cz.

Gerhard Haumer spolupracoval na projektu 52 Kubik s architekty atelieru JOSEP (Jochen Kreuter, Sebastian Haumer), kteří projekt představí.

Jochen Kreuter a Sebastian Haumer (Atelier JOSEP) představí také svůj rodinný dům 58 Sekunden.

Gerhard Haumer (Atelier Haumer) – Administrativní budova 52 Kubik:

52 kubíků dřeva produkuje pomocí slunce uhlovodíky (glukózu) z oxidu uhličitého CO2 (ekvivalent 260 000 km ujetých autem) a kyslík ve formě dýchatelného vzduchu na sto let pro jednu osobu. Tento proces probíhá nerušeně a potichu, bez odpadů a emisí.
To je krása továrny zvané „les“.
52 kubíků dřeva – tvaruje a vytváří prostor s kvalitou „poskytnout prostor – ponechat prostor“. Tvůrci chápou, že „materiál je nevinný, ale architekt nikdy“. Jejich odpovědný přístup podtrhuje půdorys ve tvaru hvězdy s osami jasného prosvětlení.
52 kubíků dřeva – zpracovaných tesaři a truhláři, kteří zhmotnili skici a myšlenky architektů. Pro dosažení architektonických kvalit projektu bylo zapotřebí mnoho řemeslného umu a myšlení, které vybočilo ze zaběhaných kolejí.
52 kubíků dřeva – vytváří na dvou podlažích vnitřní kancelářský prostor o celkové ploše 125 m2. Klientem je Baumschule Holzer, který se o stromy stará a vysazuje nové. Těší nás, že nechá vyrůst nových 52 m3 dřeva.
52 kubíků dřeva – z poloviny obložených zrcadly. Toto vnímání atmosféry nepotřebuje další vysvětlení. I když si nejde nevšimnout, jak přirozeně propojuje prostor a přírodu. A také vyvolává pocit odpovědnosti k místu.
52 kubíků dřeva – které jsou architekturou.

Jejich realizace jsou rovněž prezentovány v aktuální tištěné knize Ročenka dřevostaveb 2019, vydané 2020. Ročenka dřevostaveb představuje každoročně již 15 let nejzajímavější realizace za uplynulý rok.

Salon dřevostaveb
Salon dřevostaveb na Facebooku

novinky

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

FORECAST Open Call
Vyhlašuje umělecko-vědecký výzkumný program Driving the Human určený pro designéry, umělce a vědce, iniciativy a agentury z nejrůznějších oborů. Deadline 9. duben 2021 Další informace

Letní jazykový stipendijní pobyt AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty a pedagogy univerzit z Rakouska, kteří by se chtěli zúčastnit tří a až čtyřtýdenního intenzivního jazykového kurzu češtiny. Přihlášky do: 15. 03. 2021. Informace v němčině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné pobyty v délce 1 až 3 měsíců, pro postdoktorandy na přípravu habilitační práce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. března 2021. Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16149609818205
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ