Jochen Kreuter (Atelier JOSEP): 58 Sekunden

Video – Salon dřevostaveb

online

© Bernhard Fiedler

Anglicky s českými titulky

Plánovaný mezinárodní přednáškový program na Salonu dřevostaveb 2020 a s ním spojená účast Gerharda Haumera a Jochena Kreutera v Praze byly v říjnu  bohužel na poslední chvíli zrušeny. Z tohoto důvodu pořídil Salon dřevostaveb videonahrávky s přednáškou a rozhovorem s oběma architekty, které budou  k dispozici online na www.salondrevostaveb.cz koncem ledna. Jochen Kreuter (Atelier JOSEP) pohovoří o svém rodinném domě 58 Sekunden a Gerhard Haumer (Atelier Haumer) představí svoji moderní dřevostavbu s názvem 52 Kubik.

Jochen Kreuter (Atelier JOSEP) - Rodinný dům 58 Sekund:

Přesně tak dlouho trvá rakouské „továrně“ – lesu –, než v ní vyroste stavební dřevo pro tento rodinný dům ve Vídni. Během doby, kdy dřevo roste, se jako vedlejší produkt vytváří kyslík, který vystačí jednomu člověku na dalších sto let. Nenašli bychom lepší příklad udržitelného vývoje, který je pro naši budoucnost nezbytný. Princip „low-tech“ nás provázel jako leitmotiv během celého procesu navrhování domu. Úmyslně jsme se vzdali drahých a komplikovaných technologií a naopak použili jednoduché principy, které jsou účinné při provozu domu (funkčnost, použitelnost, výroba a údržba).

Flexibilní půdorysy, čisté osy, výhledy, jednoduše udržovaná dřevěná fasáda a možnost, aby si klient spoustu věcí udělal sám, to jsou jen některé příklady konstrukčních principů, které umožnily nízké náklady na stavbu a životní cyklus domu. Navíc stavba zejména v oblasti izolace využívá ekologické zdroje, což udržuje její spotřebovanou energii na minimu.

Hmota domu spočívá na přízemí – podobně jako když visí na skále –, a symbolicky tak odkazuje k majitelům, kteří patří k nejlepším horolezcům v Rakousku. A mimochodem – než jste dočetli tyto řádky, vyrostlo dřevo na další rodinný dům!

Jejich realizace jsou rovněž prezentovány v aktuální tištěné knize Ročenka dřevostaveb 2019, vydané 2020. Ročenka dřevostaveb představuje každoročně již 15 let nejzajímavější realizace za uplynulý rok.

Salon dřevostaveb
Salon dřevostaveb na Facebooku

novinky

Rakouská akademická výměnná služba OeAD vypisuje stipendia na období 2021/22
Více informací

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Letní vysoká škola Vídeňské univerzity
Více informací

IFK Junior Fellowships 2021/22
vypisuje mezinárodní výzkumné středisko kulturních věd na univerzitě umění Linec/Vídeň. Stěžejním tématem výzkumu je "Kultura překladu", příspěvky na volné téma jsou rovněž možné, přihláška (něm.) do 31.1. 2021.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16108333640465
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ