Gerhard Haumer (Atelier Haumer): 52 Kubik

Video – Salon dřevostaveb

online, www.salondrevostaveb.cz

© Bernhard Fiedler

Anglicky s českými titulky

Plánovaný mezinárodní přednáškový program na Salonu dřevostaveb 2020 a s ním spojená účast Gerharda Haumera a Jochena Kreutera v Praze byly v říjnu bohužel na poslední chvíli zrušeny. Z tohoto důvodu pořídil Salon dřevostaveb videonahrávky s přednáškou a rozhovorem s oběma architekty, které budou k dispozici online na www.salondrevostaveb.cz koncem ledna. Gerhard Haumer (Atelier Haumer) pohovoří o své moderní dřevostavbě s názvem 52 Kubik a Jochen Kreuter (Atelier JOSEP) představí svůj rodinný dům 58 Sekunden.

Gerhard Haumer (Atelier Haumer) – Administrativní budova 52 Kubik:

52 kubíků dřeva produkuje pomocí slunce uhlovodíky (glukózu) z oxidu uhličitého CO2 (ekvivalent 260 000 km ujetých autem) a kyslík ve formě dýchatelného vzduchu na sto let pro jednu osobu. Tento proces probíhá nerušeně a potichu, bez odpadů a emisí.
To je krása továrny zvané „les“.
52 kubíků dřeva – tvaruje a vytváří prostor s kvalitou „poskytnout prostor – ponechat prostor“. Tvůrci chápou, že „materiál je nevinný, ale architekt nikdy“. Jejich odpovědný přístup podtrhuje půdorys ve tvaru hvězdy s osami jasného prosvětlení.
52 kubíků dřeva – zpracovaných tesaři a truhláři, kteří zhmotnili skici a myšlenky architektů. Pro dosažení architektonických kvalit projektu bylo zapotřebí mnoho řemeslného umu a myšlení, které vybočilo ze zaběhaných kolejí.
52 kubíků dřeva – vytváří na dvou podlažích vnitřní kancelářský prostor o celkové ploše 125 m2. Klientem je Baumschule Holzer, který se o stromy stará a vysazuje nové. Těší nás, že nechá vyrůst nových 52 m3 dřeva.
52 kubíků dřeva – z poloviny obložených zrcadly. Toto vnímání atmosféry nepotřebuje další vysvětlení. I když si nejde nevšimnout, jak přirozeně propojuje prostor a přírodu. A také vyvolává pocit odpovědnosti k místu.
52 kubíků dřeva – které jsou architekturou.

Jejich realizace jsou rovněž prezentovány v aktuální tištěné knize Ročenka dřevostaveb 2019, vydané 2020. Ročenka dřevostaveb představuje každoročně již 15 let nejzajímavější realizace za uplynulý rok.

Salon dřevostaveb
Salon dřevostaveb na Facebooku

novinky

Rakouská akademická výměnná služba OeAD vypisuje stipendia na období 2021/22
Více informací

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Letní vysoká škola Vídeňské univerzity
Více informací

IFK Junior Fellowships 2021/22
vypisuje mezinárodní výzkumné středisko kulturních věd na univerzitě umění Linec/Vídeň. Stěžejním tématem výzkumu je "Kultura překladu", příspěvky na volné téma jsou rovněž možné, přihláška (něm.) do 31.1. 2021.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16108286769098
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ