Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk

workshop s Anne Pritchard-Smith v rámci Evropského dne jazyků

26.09.2011 09:00 - 11:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Obrázek k akci Impulzy pro němčinu jako cizí jazyk

pouze německy

Fotky z workshopu naleznete zde.

Anne Pritchard-Smith vyučuje v současnosti v nultých ročnících vídeňských univerzit a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Dále je vědeckou pracovnicí Univerzity Vídeň (katedra němčina jako cizí / druhý jazyk). V letech 2003 – 2007 vedla Österreich Institut v Bratislavě.

Pro úrovně A2-B1 a vyšší
Workshopy & samostatná práce a úkoly vztahující se k výstavě Herberta Brandla.

Účast celých tříd prosím nahlaste předem!

Vstup volný

Kulturní instituty členských zemí EU (EUNIC) oslaví v Praze i tento rok Evropský den jazyků společně velkou jazykovou slavností. Tématem letošního jazykového svátku jsou Jazyky všude kolem mě – Vícejazyčnost a každodenní život. Zúčastněte se soutěže s jazykovou tematikou a kvízu s otázkami z pořadatelských zemí! Na výherce čekají jako vždy zajímavé ceny. Podmínky pro účast v soutěži a internetovém kvízu naleznete na stránce Evropský den jazyků v Praze.

Za poskytnutí drobných cen děkujeme těmto institucím:
Nakladatelství Langenscheidt KG
Österreich Institut Brno s.r.o.
ComPRess Praha
Österreich Werbung

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132443127638
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ