Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34

Rakouská knihovna v přednáškách

06.12.2011 17:00, Brno, Moravská zemská knihovna, konferenční sál, Kounicova 65a

Obrázek k akci Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34

Pouze česky

Zejména představitelé politického katolicismu se od konce 20. let podíleli na etablování autoritativního politického systému vyúsťujícího ve stavovský stát (1933–34). Poté se katolické kruhy posunují od podpory politického katolicismu k odpolitizování jeho činnosti a k akcentaci pastorálního katolicismu,  duchovní a teologické obnovy.

Jaroslav Šebek je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Věnuje se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století. Člen Česko-rakouské komise historiků. Publikuje v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas).

Cyklus přednášek navazuje na stejnojmenný cyklus uvedený u příležitosti 20. výročí Rakouské knihovny při MZK v Brně (2010). Letos se koná k 50. výročí Rakouské společnosti pro literaturu. Pořádají jej společně Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita 3. věku (U3V) MU a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU ve spolupráci s RKF v Praze.

Záštita: Marianne Gruber, prezidentka Rakouské společnosti pro literaturu
Moderuje: Roman Kopřiva & Tomáš Procházka, Masarykova univerzita

Moravská zemská knihovna

Masarykova univerzita - 90. výročí založení univerzity

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160519582561
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ