Jochen Kreuter (Atelier JOSEP): 58 Sekunden

Video – Salon dřevostaveb

online

© Bernhard Fiedler

Anglicky

Plánovaný mezinárodní přednáškový program na Salonu dřevostaveb 2020 a s ním spojená účast Gerharda Haumera a Jochena Kreutera v Praze byly v říjnu  bohužel na poslední chvíli zrušeny. Z tohoto důvodu pořídil Salon dřevostaveb videonahrávky s přednáškou a rozhovorem s architekty, které jsou k dispozici online na www.salondrevostaveb.cz.

Gerhard Haumer spolupracoval na projektu 52 Kubik s architekty atelieru JOSEP (Jochen Kreuter, Sebastian Haumer), kteří projekt představí.

Jochen Kreuter a Sebastian Haumer (Atelier JOSEP) představí také svoji moderní dřevostavbu 52 Kubik.

Jochen Kreuter (Atelier JOSEP) - Rodinný dům 58 Sekund:

Přesně tak dlouho trvá rakouské „továrně“ – lesu –, než v ní vyroste stavební dřevo pro tento rodinný dům ve Vídni. Během doby, kdy dřevo roste, se jako vedlejší produkt vytváří kyslík, který vystačí jednomu člověku na dalších sto let. Nenašli bychom lepší příklad udržitelného vývoje, který je pro naši budoucnost nezbytný. Princip „low-tech“ nás provázel jako leitmotiv během celého procesu navrhování domu. Úmyslně jsme se vzdali drahých a komplikovaných technologií a naopak použili jednoduché principy, které jsou účinné při provozu domu (funkčnost, použitelnost, výroba a údržba).

Flexibilní půdorysy, čisté osy, výhledy, jednoduše udržovaná dřevěná fasáda a možnost, aby si klient spoustu věcí udělal sám, to jsou jen některé příklady konstrukčních principů, které umožnily nízké náklady na stavbu a životní cyklus domu. Navíc stavba zejména v oblasti izolace využívá ekologické zdroje, což udržuje její spotřebovanou energii na minimu.

Hmota domu spočívá na přízemí – podobně jako když visí na skále –, a symbolicky tak odkazuje k majitelům, kteří patří k nejlepším horolezcům v Rakousku. A mimochodem – než jste dočetli tyto řádky, vyrostlo dřevo na další rodinný dům!

Jejich realizace jsou rovněž prezentovány v aktuální tištěné knize Ročenka dřevostaveb 2019, vydané 2020. Ročenka dřevostaveb představuje každoročně již 15 let nejzajímavější realizace za uplynulý rok.

Salon dřevostaveb
Salon dřevostaveb na Facebooku

novinky

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

DESIGNBLOK Diploma Selection 2021: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů z let 2020 a 2021. Uzávěrka přihlášek: 12. července 2021. Přihlášky a informace

OeAD vypisuje stipendia na období 2022/23
V rámci bilaterální spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou vypisuje Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci (OeAD) stipendia a podpůrné programy v oblasti vědy a techniky na období 2022/23. Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2021 ve 12.00. Podrobné informace v angličtině

Letní jazykové školy programu AKTION ČR – Rakousko
Stipendium k účasti na letním intensivním kurzu němčiny s tandemovou výukou pro studenty veřejných VŠ v ČR. Termín podávání žádostí: Sommerkolleg Poděbrady – 30. dubna 2021, Sommerkolleg České Budějovice – 30. dubna 2021 Bližší informace na webových stránkách DZS

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16181954092849
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ