Karin Wozonig: Betty Paoli a její česká spojení

04.12.2018 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Karin Wozonig: Betty Paoli a její česká spojení

Pouze německy

Karin Wozonig představí ve své přednášce rakouskou spisovatelku, novinářku a společnici kněžny Marie Anny Schwarzenbergové Betty Paoli (1814–1894) a formou životopisné skici a ukázek z textů oživí její české a moravské konexe. K autorům, s nimiž byla Betty Paoli ve styku, případně je ovlivnila a podporovala, patří němečtí spisovatelé z Čech Moritz Hartmann, Alfred Meißner, Adalbert Stifter a Marie von Ebner-Eschenbach.

Karin S. Wozonig studovala komparatistiku, anglistiku a germanistiku ve Vídni a v Los Angeles, v současné době působí jako lektorka na katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se rakouskou literaturou 19. století.

Přednáška se koná ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Centrum Kurta Krolopa

Vstup volný

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T65
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ