Kdo jsme? Obrazy lidí moderny

přednáška Konrada Paula Liessmanna

03.02.2011 17:00, Praha 1, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1

Konrad Paul Liessmann, © Die Presse

Fotky z přednášky naleznete zde.

Zvukovou nahrávku z přednášky naleznete zde.

Konrad Paul Liessmann (*1953, Villach) je profesorem na Ústavu filozofie vídeňské univerzity, esejista a kulturní publicista. Od roku 1996 odborně vede sdružení Philosophicum Lech a je vydavatelem stejnojmenné knižní řady v nakladatelství Zsolnay Verlag. V letech 2004 - 2008 byl vedoucím studijního programu oboru filozofie na Fakultě filozofie a pedagogiky vídeňské univerzity, kde je od roku 2008 proděkanem.
Oblasti výzkumu:
estetika a filozofie kultury, dějiny filozofie 19. a 20. století, teorie společnosti a vzdělávání.
Vyznamenání:
Rakouská státní cena za kulturní publicistiku (1996), Cena za kulturu města Villachu (1998), Čestná cena rakouských knihkupců za toleranci v myšlení a jednání (2003), Rakouský vědec roku (2006), Podunajská knižní cena Danubius (2009), Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (2010).

Česky vyšlo:

  • O myšlení. Úvod do filosofie (1994)
  • Filozofie moderního umění (2000)
  • Teorie nevzdělanosti (2008)
  • Hodnota člověka. Filosoficko-politické eseje. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (2010)

Stanislav Komárek (1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V r. 1983 emigroval do Rakouska, kde postupně působil v Historickém přírodovědném muzeu (Naturhistorisches Museum), na ministerstvu zemědělství a v Zoologickém ústavu vídeňské univerzity. Z emigrace se vrátil v r. 1990 a od té doby působí na katedře filozofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK. Od r. 2003 je zaměstnán na katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se zejména dějinami biologie a vztahem přírody a civilizace. Je autorem odborných publikací, esejů a četných článků v odborném i denním tisku.

Moderace: Stanislav Komárek (Univerzita Karlova v Praze)
simultánní tlumočení do češtiny
Vstup pouze s pozvánkou – obdržíte v RKF!

novinky

DESIGNBLOK Diploma Selection 2023: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů. Uzávěrka přihlášek: 10. července 2023. Přihlášky a informace v angličtině

IFK Research a Senior Fellowship 2024/2025
Mezinárodní výzkumné kulturněvědné centrum na Umělecké univerzitě v Linci nabízí Research a Senior Fellowship. Přihlášky mohou být podány bez ohledu na národnost nebo institucionální či oborovou příslušnost. Uzávěrka přihlášek: 26.6.2023. Více informací

Praktikum
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studentům a mladým akademickým pracovníkům možnost placené stáže na období září - prosinec 2023 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (motivační dopis a životopis v tabulkové podobě) zašlete do 23.6.2023 na adresu: info@rkfpraha.cz. Informace v němčině najdete zde.

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860477526789
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ