Konference: Kulturní agent, poeta a filantrop

Mnoho tváří Ludwiga Augusta Frankla von Hochwarta (1810-1894)

12.12. - 14.12.2010, Olomouc, Konvikt UP, Univerzitní 3

Ludwig August Frankl

dvojjazyčně: německy a anglicky

Přednášející: Yochai Ben Ghedalia, Hebrew University, Jerusalem a další odborníci z rakouské akademie věd a rakouských univerzit

Ludwig August Frankl, básník a literární historik,se narodil v roce 1810 v české vesnici Chrast a řadí se mezi první generaci akademicky vzdělaných Židů v habsburské monarchii. V 19. století sehrál významnou roli ve vídeňském duchovním a kulturním životě. Konference o L. A. Franklovi nabízí jedinečnou příležitost, jak podrobně zkoumat úzce spjaté historické vztahy mezi Čechami, Moravou a Rakouskem v oblasti židovské literatury a dějin a zasadit je do nových kontextů.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

novinky

Kaiser Maximilian Preis 2023/Cena císaře Maxmiliána 2023
Žadatel musí být starší 18 let a být občanem jednoho z 27 členských států EU a/nebo jednoho ze 46 členských států Rady Evropy. Další informace v angličtině

Stipendium BMKOES Zahraniční stipendia Filmové umění 2023
Žádosti s předmětem "Startstipendien Filmkunst 2023" na film@bmkoes.gv.at. Uzávěrka přihlášek do 3. dubna 2023. Další informace v němčině

Stipendium na European Forum Alpbach 2023
pro studenty a absolventy. Uzávěrka přihlášek: 31.03.2023. Více informací v angličtině

Letní kurz diplomatické akademie ve Vídni
Diplomatická akademie ve Vídni nabízí od 7. 8. do 25. 8. 2023 kurzy němčiny pro různé jazykové úrovně a kurzy k rakouským reáliím. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2023. Bližší informace v angličtině

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2023 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2023 pro realizaci projektů v období 1.7. – 31. 12. 2023. Bližší informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2023. Další informace

BMEIA: Stipendia pro studijní rok 2023/2024
INCOMING, rakouská stipendia pro zahraniční studenty, absolventy a výzkumné pracovníky vypisuje Rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Další informace

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16800507505843
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ