Konference: Kulturní agent, poeta a filantrop

Mnoho tváří Ludwiga Augusta Frankla von Hochwarta (1810-1894)

12.12. - 14.12.2010, Olomouc, Konvikt UP, Univerzitní 3

Ludwig August Frankl

dvojjazyčně: německy a anglicky

Přednášející: Yochai Ben Ghedalia, Hebrew University, Jerusalem a další odborníci z rakouské akademie věd a rakouských univerzit

Ludwig August Frankl, básník a literární historik,se narodil v roce 1810 v české vesnici Chrast a řadí se mezi první generaci akademicky vzdělaných Židů v habsburské monarchii. V 19. století sehrál významnou roli ve vídeňském duchovním a kulturním životě. Konference o L. A. Franklovi nabízí jedinečnou příležitost, jak podrobně zkoumat úzce spjaté historické vztahy mezi Čechami, Moravou a Rakouskem v oblasti židovské literatury a dějin a zasadit je do nových kontextů.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132425645638
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ