Krátký nástin dějin výuky češtiny v Rakouské armádě

Přednáška Dr. Josefa Ernsta

24.11.2011 11:45 - 13:00, Brno, Univerzita obrany, Centrum jazykové přípravy, posluchárna Kounicova 44/229

Obrázek k akci Krátký nástin dějin výuky češtiny v Rakouské armádě

Pouze česky

Plk. Dr. Josef ERNST, zástupce ředitele Jazykového institutu Zemské akademie ve Vídni (Sprachinstitut des Bundesheeres, Landesverteidigungsakademie Wien), se problematikou česko-rakouských vztahů v oblasti vojenského jazykového vzdělávání zabývá dlouhodobě. Přednáška je velmi zajímavá jak z hlediska jazykového, tak i z hlediska česko-rakouských vztahů v dané oblasti.

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132401089639
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ