Ladislav Pohrobek a jeho životní osudy

Přednáška Václava Kulleho

07.03.2012 16:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Pouze česky

Čtyři měsíce po smrti Albrechta II. Habsburského se jeho ženě Alžbětě rozené Lucemburské narodil syn Ladislav zvaný Pohrobek. Jeho krátký život byl naplněn dramatickými událostmi. Již jako šestinedělní pachole byl korunován uherským králem, ale část uherských magnátů zvolila uherským králem polského panovníka Vladislava III. Jagellonského…

Pořádá: Klub přátel Rakouska

Vstup volný

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132389810288
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ