Marek Nekula: Pražská topografie v díle Franze Kafky

Přednášky v Rakouské knihovně (5. 10.-2. 12. 2010), 20 let Rakouské knihovny v Brně

02.12.2010 17:00, Brno, Moravská zemská knihovna - Malý sál, Kounicova 65a

Marek Nekula

Marek Nekula vystudoval bohemistiku a germanistiku v Brně, od roku 1998 je profesorem bohemistiky a západní slavistiky v Řezně, od roku 2007 vede tamtéž Česko-německá studia (spolu s UK Praha). Zabývá se jazykovědou, českou a německou kulturou a filozofií jazyka.

novinky

IFK_Junior Fellowship
pro studijní rok 2023/2024 Uzávěrka přihlášek: 30. leden 2023 Další informace

BMEIA: Stipendia pro studijní rok 2023/2024
INCOMING, rakouská stipendia pro zahraniční studenty, absolventy a výzkumné pracovníky vypisuje Rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Další informace

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704433765712
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ