Marija Wakounig: Císařský velvyslanec v St. Petersburgu – princ František I. z Lichtenštejna

11.10.2018 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) wikipedia.org

Německy s anglickým úvodem

Princ František I. z Lichtenštejna byl nejen vládnoucím lichtenštejnským knížetem (1929–1938), ale také diplomatem ve službách rakouského císaře. V letech 1894–1899 působil jako císařský velvyslanec Rakouska-Uherska v ruském St. Petersburgu, kde svou diplomatickou činnost směřoval k navázání spojenectví mezi těmito zeměmi a odvrácení hrozícího konfliktu. Přednáška se zaměří nejen na osobnost Františka I. z Lichtenštejna, ale především na jeho diplomatické působení v roli císařského velvyslance.

Marija Wakounig (*1959) je historička a vysokoškolská pedagožka působící na Vídeňské univerzitě. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na dějiny diplomacie východní a jihovýchodní Evropy, hospodářské a sociální dějiny střední Evropy a dějiny aristokracie.

Přednáška se koná ve spolupráci s Historickým spolkem Liechtenstein.

Vstup volný

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T162
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ