Markus Grill: Hrabě Vojtěch Václav Šternberk (1868–1930): Poslední originál doby

23.04.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Foto Fayer

Pouze německy

Vojtěch Václav Šternberk byl mužem mnoha rolí. V žádné z nich se nerozpakoval jít do sporu: jako mladý šlechtic se oddával hazardu a excesům, jako důstojník dvakrát dobrovolně narukoval do války, jako dobrodruh procestoval půl světa a jako politik a publicista neústupně polemizoval se státem. Jeho současníci považovali bojovného „aristo-demokrata“ (jak jej nazval Anton Kuh) za kultovní postavu habsburské monarchie. Dnes je zapomenut. Přednáška představí jeho pohnuté osudy.

Markus Grill působí jako rakouský lektor na Ústavu germánských studií FF UK. Badatelsky se věnuje dílu židovského publicisty a improvizátora Antona Kuha (1890–1941). Grillovy novinářské články otiskly mj. Der Standard, Die Furche či Wiener Zeitung.

Přednáška se koná ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Vstup volný

novinky

Letní jazykové školy programu AKTION ČR – Rakousko
Stipendium k účasti na letních školách v Českých Budějovicích nebo Poděbradech v červenci 2019. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2019. Další informace

Cena Intercultural Achievement Award 2019
rakouského Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraniční věci: Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education a integrace. Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2019. Více informací

Highlight your future. Study in Austria!
Krásná města a krajina, skvělá kulturní nabídka a pestrá nabídka studijních programů... Proč je Rakousko ideální zemí ke studiu, se dozvíte zde (v němčině a v angličtině).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T162
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ