Markus Grill: Hrabě Vojtěch Václav Šternberk (1868–1930): Poslední originál doby

23.04.2019 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Foto Fayer

Pouze německy

Vojtěch Václav Šternberk byl mužem mnoha rolí. V žádné z nich se nerozpakoval jít do sporu: jako mladý šlechtic se oddával hazardu a excesům, jako důstojník dvakrát dobrovolně narukoval do války, jako dobrodruh procestoval půl světa a jako politik a publicista neústupně polemizoval se státem. Jeho současníci považovali bojovného „aristo-demokrata“ (jak jej nazval Anton Kuh) za kultovní postavu habsburské monarchie. Dnes je zapomenut. Přednáška představí jeho pohnuté osudy.

Markus Grill působí jako rakouský lektor na Ústavu germánských studií FF UK. Badatelsky se věnuje dílu židovského publicisty a improvizátora Antona Kuha (1890–1941). Grillovy novinářské články otiskly mj. Der Standard, Die Furche či Wiener Zeitung.

Přednáška se koná ve spolupráci s Centrem Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Vstup volný

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T225
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ