Městský mobiliář

Urban Divan // workshop

11.07. - 21.07.2011, nádvoří Domu pánů z Kunštátu v Brně

© Jan Svoboda

konsekutivní tlumočení

Atraktivní renesanční nádvoří v historickém jádru Brna je vyhledávaným místem obyvatel města i zahraničních návštěvníků. Přesto nedisponuje žádným městským mobiliářem umožňujícím příjemné posezení. Během letního workshopu, určeného pro architekty, designery i ostatní zájemce, bude takový mobiliář vytvořen. Neobvyklý materiál, parametrické modelování a aplikace zvukové instalace se tak stanou prostředkem pro vznik originálního prvku nezbytného pro funkční veřejný prostor. V rámci workshopu vystoupí i rakouské ateliéry PPAG a bad architects group. Obě studia se ve své tvorbě zabývají veřejným prostorem a mají praktickou zkušenost s mobiliářovými prvky a jejich začleněním do městské krajiny.

Lektoři: Jaroslav Juřica, designer; Jaroslav Sedlák, architekt

Pořádá: Dům umění města Brna ve spolupráci s RKF v Praze a za podpory statutárního města Brna, MK ČR a NČA (Nadace české architektury).

Přihlášky a podrobnější informace: 4AM; forum4am@gmail.com

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160539704023
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ