Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Obrázek k akci Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Právě před 78 lety byl osvobozen největší nacistický tábor smrti Osvětim-Březinka. V letech 1940-1945 zde nacionálně socialistický režim zavraždil více než 1,1 milionu mužů, žen a dětí z celé Evropy, z nichž naprostou většinu tvořili Židé.

Místa vražd národních socialistů nám zůstávají věčnou připomínkou a slouží jako varování všem lidem před nebezpečím nenávisti, nesnášenlivosti, rasismu a předsudků. Rakousko přijímá svou historickou odpovědnost za oběti nacistických zločinů. Tato odpovědnost znamená také rozhodné a důsledné kroky proti všem formám antisemitismu, rasismu a násilí, aby se "nikdy nezapomenout" stalo budoucností "už nikdy".

novinky

Cena Susanny Roth 2024
Česká centra a České literární centrum vyhlašují jubilejní 10. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka. Soutěžní text je úryvek z knihy Marka Torčíka "Rozložíš paměť". Příspěvky jsou přijímány do 31. března 2024. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17090538667345
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ