Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Obrázek k akci Mezinárodní den památky obětí holocaustu

Právě před 78 lety byl osvobozen největší nacistický tábor smrti Osvětim-Březinka. V letech 1940-1945 zde nacionálně socialistický režim zavraždil více než 1,1 milionu mužů, žen a dětí z celé Evropy, z nichž naprostou většinu tvořili Židé.

Místa vražd národních socialistů nám zůstávají věčnou připomínkou a slouží jako varování všem lidem před nebezpečím nenávisti, nesnášenlivosti, rasismu a předsudků. Rakousko přijímá svou historickou odpovědnost za oběti nacistických zločinů. Tato odpovědnost znamená také rozhodné a důsledné kroky proti všem formám antisemitismu, rasismu a násilí, aby se "nikdy nezapomenout" stalo budoucností "už nikdy".

novinky

Kaiser Maximilian Preis 2023/Cena císaře Maxmiliána 2023
Žadatel musí být starší 18 let a být občanem jednoho z 27 členských států EU a/nebo jednoho ze 46 členských států Rady Evropy. Další informace v angličtině

Stipendium BMKOES Zahraniční stipendia Filmové umění 2023
Žádosti s předmětem "Startstipendien Filmkunst 2023" na film@bmkoes.gv.at. Uzávěrka přihlášek do 3. dubna 2023. Další informace v němčině

Stipendium na European Forum Alpbach 2023
pro studenty a absolventy. Uzávěrka přihlášek: 31.03.2023. Více informací v angličtině

Letní kurz diplomatické akademie ve Vídni
Diplomatická akademie ve Vídni nabízí od 7. 8. do 25. 8. 2023 kurzy němčiny pro různé jazykové úrovně a kurzy k rakouským reáliím. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2023. Bližší informace v angličtině

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2023 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2023 pro realizaci projektů v období 1.7. – 31. 12. 2023. Bližší informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2023. Další informace

BMEIA: Stipendia pro studijní rok 2023/2024
INCOMING, rakouská stipendia pro zahraniční studenty, absolventy a výzkumné pracovníky vypisuje Rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Další informace

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16800504123218
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ