Pasáže

RadioKulturhaus Vídeň

01.02.2021 16:05 - 07.02.2021, online - oe1.ORF.at

© ORF

pouze německy

Otevřenost světu jako cíl. Wolfgang Schlag v rozhovoru s umělci,  pracovníky  v oblasti kultury a s vedoucí sekce rakouské kultury v zahraničí Teresou Indjein o roli kulturních institucí.

Nahráno 29. ledna 2021 v rozhlasovém studiu 3 ORF

Od Alexandrie po Kypr jsou dveře kulturních fór a velvyslanectví otevřené  účasti rakouských umělkyní a umělců na lokálních festivalech, koncertech, výstavách a literárních čteních. Právě v těchto těžkých časech vznikají s podporou sekce zahraniční kultury zajímavé  transmediální projekty.

Diskutují: Teresa Indjein (vedoucí sekce pro mezinárodní kulturní záležitosti  rakouského ministerstva zahraničí), Golnar Shahyar (hudebnice), Ulrike Kuner (výkonná ředitelka IG Freie Theaterarbeit), Renald Deppe (skladatel, hudebník, malíř, kulturní manager)

Moderace a režie: Wolfgang Schlag

novinky

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

FORECAST Open Call
Vyhlašuje umělecko-vědecký výzkumný program Driving the Human určený pro designéry, umělce a vědce, iniciativy a agentury z nejrůznějších oborů. Deadline 9. duben 2021 Další informace

Letní jazykový stipendijní pobyt AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty a pedagogy univerzit z Rakouska, kteří by se chtěli zúčastnit tří a až čtyřtýdenního intenzivního jazykového kurzu češtiny. Přihlášky do: 15. 03. 2021. Informace v němčině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné pobyty v délce 1 až 3 měsíců, pro postdoktorandy na přípravu habilitační práce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. března 2021. Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146682559077
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ