Plnění rozkazů nebo velezrada? Čeští vojáci Rakouska-Uherska v 1. světové válce

Knižní prezentace Richarda Leina

18.05.2011 18:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Obrázek k akci Plnění rozkazů nebo velezrada? Čeští vojáci Rakouska-Uherska v 1. světové válce

Simultanní tlumočení

Fotky z knižní prezentace naleznete zde.

Chování českých vojáků rakousko-uherské armády v 1. světové válce patří k těm nejkontroverznějším tématům moderních dějin středovýchodní Evropy. Názor, že Češi byli všeobecně neochotní bojovat za habsburskou monarchii a při první možné příležitosti dezertovali, byl po roce 1918 jak v Rakousku, tak v Československu velmi rozšířený a v povědomí některých historiků se drží dodnes. Tato studie na základě dvou příkladů ukazuje, že legenda o všeobecné nespolehlivosti českých vojáků v Rakousku-Uhersku není tak úplně oprávněná.

Richard Lein (*1980, Vídeň) v roce 2005 úspěšně ukončil studium historie na vídeňské univerzitě. Poté, co na této univerzitě začal doktorandské studium, převzal v roce 2006 také místo asistenta na Institutu dějin východní Evropy. Svou dizertační práci na téma Vojenské chování Čechů za první světové války zveřejnil v roce 2009.

Český diskuzní partner: Prof. Dr. Ivan Šedivý
Nakladatelství: LIT-Verlag Wien - Berlin - Münster 2011

příspěvek ke knižní prezentaci v České televizi

LIT Verlag

novinky

Univie: summer school for European and International Studies 2022
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2022. Více informací

Letní kurz německého jazyka a rakouských studií Diplomatické akademie ve Vídni
Čtyřtýdenní letní kurz pro dospělé z celého světa. (minimální věk 18 let) Termín přihlášek: 15. květen 2022. Další informace

Stipendium pro doktorandy - IFK_Junior Fellowships pro rok 2022/23
Od 29.11.2021 se mohou mladí doktorandi z humanitních a sociálních věd a kulturních studií ucházet o stipendium IFK_Junior Fellowship. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Více informací

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16424931254527
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ