Plnění rozkazů nebo velezrada? Čeští vojáci Rakouska-Uherska v 1. světové válce

Knižní prezentace Richarda Leina

18.05.2011 18:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Obrázek k akci Plnění rozkazů nebo velezrada? Čeští vojáci Rakouska-Uherska v 1. světové válce

Simultanní tlumočení

Fotky z knižní prezentace naleznete zde.

Chování českých vojáků rakousko-uherské armády v 1. světové válce patří k těm nejkontroverznějším tématům moderních dějin středovýchodní Evropy. Názor, že Češi byli všeobecně neochotní bojovat za habsburskou monarchii a při první možné příležitosti dezertovali, byl po roce 1918 jak v Rakousku, tak v Československu velmi rozšířený a v povědomí některých historiků se drží dodnes. Tato studie na základě dvou příkladů ukazuje, že legenda o všeobecné nespolehlivosti českých vojáků v Rakousku-Uhersku není tak úplně oprávněná.

Richard Lein (*1980, Vídeň) v roce 2005 úspěšně ukončil studium historie na vídeňské univerzitě. Poté, co na této univerzitě začal doktorandské studium, převzal v roce 2006 také místo asistenta na Institutu dějin východní Evropy. Svou dizertační práci na téma Vojenské chování Čechů za první světové války zveřejnil v roce 2009.

Český diskuzní partner: Prof. Dr. Ivan Šedivý
Nakladatelství: LIT-Verlag Wien - Berlin - Münster 2011

příspěvek ke knižní prezentaci v České televizi

LIT Verlag

novinky

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2023 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2023 pro realizaci projektů v období 1.7. – 31. 12. 2023. Bližší informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty na stipendijní pobyty
v délce 1 až 5 měsíců, pro akademické pracovníky na výzkumné pobyty v délce 1 až 3 měsíců a pro postdoktorandy na přípravu habilitační práce. Pobyty se mohou realizovat během zimního semestru 2023/24. Termín pro podávání žádostí: 15. března 2023. Bližší informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2023. Další informace

Cena Intercultural Achievement Award 2023
rakouského Spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti (BMEIA): Ucházet se mohou projekty mezinárodní výměny zaměřené na oblasti mezikulturní a mezinárodní dialog, umění/kultura, mládež, lidská práva, Global Citizenship Education, integrace a zrovnoprávnění pohlaví. Uzávěrka přihlášek: 15.03.2023. Více informací

IFK_Junior Fellowship
pro studijní rok 2023/2024 Uzávěrka přihlášek: 30. leden 2023 Další informace

BMEIA: Stipendia pro studijní rok 2023/2024
INCOMING, rakouská stipendia pro zahraniční studenty, absolventy a výzkumné pracovníky vypisuje Rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Další informace

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16751044400446
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ