Po stopách pražských dámských klubů na přelomu století

kulturněhistorická procházka

14.09.2023 17:30 - 19:30, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

(C) Magdalena_Eriksröd-Burger

pouze německy

Kluby a spolky zakládané v průběhu 19. století přinesly nové možnosti setkávání a zábavy. Na přelomu století se v mnoha metropolích etablovaly dámské kluby, jež ženy velmi záhy využily k aktivnímu spoluutváření kulturního a společenského života. Také v Praze existovalo velké množství dámských spolků, z nichž připomeňme alespoň Židovský dámský spolek, Klub židovských žen a dívek, německý spolek Ženský pokrok či Klub německých umělkyň. Tyto spolky si brzy vydobyly pevné místo ve společnosti, ať už jde o lokality či aktivity, jimž se věnovaly, anebo všeobecný diskurs, který otevíraly nejen v médiích. Spolky přitom sledovaly různé cíle, jež se často překrývaly: právní (práva žen), národnostní i pedagogické, umělecké i filantropické.

Jakou roli hrály německé a židovské dámské v pestrém společenském a kulturním životě Prahy na sklonku habsburské monarchie a v počátcích první československé republiky? Společně s kulturoložkou Magdalenou Eriksröd-Burger se vydáme po stopách německojazyčných dámských spolků, které existovaly v Praze kolem roku 1900.

Procházka bude trvat cca 2 hodiny.

Vstup volný po předchozí písemné registraci do 13. 9. 2023: marketa.braik@bmeia.gv.at

novinky

Stáž
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studentům a mladým akademickým pracovníkům možnost placené stáže na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (motivační dopis a životopis v tabulkové podobě) zasílejte na adresu: info@rkfpraha.cz. Informace v němčině najdete zde.

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16957160834902
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ