Rakouské kulturní fórum v lednu 2021

Pozdrav ředitele

online

https://views.austria.info/de/category/image/156

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

Naplněn radostí a optimismem Vás zdravím v novém roce. Pevně doufám, že rok 2021 bude méně náročný a kulturní fórum Vám bude moci nabídnout bohatý a pestrý kulturní program v takové formě, jak jste zvyklí.

Těší mne, že Vám mohu oznámit, že od 20. ledna 2021 bude v galerii RKF veřejnosti přístupná výstava „KALLIOPE Austria – Ženy ve společnosti, kultuře a vědě“, která je chronologickou přehlídkou životních příběhů rakouských aristokratek, umělkyní, hostitelek salonů, vědkyní, aktivistek bojujících za ženská práva, političek, hereček, hudebnic a režisérek. Než budeme moci obnovit naši činnost v plném rozsahu, snažíme se, abychom Vám nabídli náhradní program v digitální podobě.  Podrobné informace najdete v tomto newsletteru a také na webových stránkách RKF.

S nadějí, že Vás v  novém roce budu moci opět přivítat osobně a v hojném počtu, Vás opravdu srdečně zdravím.

Andreas Schmidinger

ředitel

novinky

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

FORECAST Open Call
Vyhlašuje umělecko-vědecký výzkumný program Driving the Human určený pro designéry, umělce a vědce, iniciativy a agentury z nejrůznějších oborů. Deadline 9. duben 2021 Další informace

Letní jazykový stipendijní pobyt AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty a pedagogy univerzit z Rakouska, kteří by se chtěli zúčastnit tří a až čtyřtýdenního intenzivního jazykového kurzu češtiny. Přihlášky do: 15. 03. 2021. Informace v němčině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné pobyty v délce 1 až 3 měsíců, pro postdoktorandy na přípravu habilitační práce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. března 2021. Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146727456148
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ