Rakouské kulturní fórum v říjnu 2020

Pozdrav ředitele

online & offline

Weinherbst im Kamptal - Bei Hadersdorf am Kamp (c) Oesterreich Werbung_Leo Himsl

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

V důsledku druhé vlny pandemie je Rakouské kulturní fórum bohužel opět nuceno omezit svou nabídku akcí a přizpůsobit ji mimořádným okolnostem. Vzhledem k opatřením, která k zamezení šíření pandemie vyhlásily příslušné české úřady, není bohužel možné, aby se konaly akce v prostorách kulturního fóra. Doufáme však a pevně věříme, že u nás na Jungmannově náměstí budou kulturní akce brzy opět možné. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme průběžně informovat. Pokud jde o další akce avizované na říjen, kulturní fórum rovněž upozorňuje, že vzhledem k epidemiologické situaci mohou být uvedené akce zrušeny, odloženy nebo se mohou změnit podmínky účasti. Sledujte prosím naši pravidelně aktualizovanou webovou stránku.

Andreas Schmidinger
ředitel

novinky

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

DESIGNBLOK Diploma Selection 2021: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů z let 2020 a 2021. Uzávěrka přihlášek: 12. července 2021. Přihlášky a informace

OeAD vypisuje stipendia na období 2022/23
V rámci bilaterální spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou vypisuje Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci (OeAD) stipendia a podpůrné programy v oblasti vědy a techniky na období 2022/23. Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2021 ve 12.00. Podrobné informace v angličtině

Letní jazykové školy programu AKTION ČR – Rakousko
Stipendium k účasti na letním intensivním kurzu němčiny s tandemovou výukou pro studenty veřejných VŠ v ČR. Termín podávání žádostí: Sommerkolleg Poděbrady – 30. dubna 2021, Sommerkolleg České Budějovice – 30. dubna 2021 Bližší informace na webových stránkách DZS

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16182017275139
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ