Rakouské kulturní fórum v říjnu 2020

Pozdrav ředitele

online & offline

Weinherbst im Kamptal - Bei Hadersdorf am Kamp (c) Oesterreich Werbung_Leo Himsl

Milí přátelé Rakouského kulturního fóra!

V důsledku druhé vlny pandemie je Rakouské kulturní fórum bohužel opět nuceno omezit svou nabídku akcí a přizpůsobit ji mimořádným okolnostem. Vzhledem k opatřením, která k zamezení šíření pandemie vyhlásily příslušné české úřady, není bohužel možné, aby se konaly akce v prostorách kulturního fóra. Doufáme však a pevně věříme, že u nás na Jungmannově náměstí budou kulturní akce brzy opět možné. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme průběžně informovat. Pokud jde o další akce avizované na říjen, kulturní fórum rovněž upozorňuje, že vzhledem k epidemiologické situaci mohou být uvedené akce zrušeny, odloženy nebo se mohou změnit podmínky účasti. Sledujte prosím naši pravidelně aktualizovanou webovou stránku.

Andreas Schmidinger
ředitel

novinky

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
POZOR ZMĚNA! NOVÝ TERMÍN! Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 31. října. Všechny potřebné informace najdete na: Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné/přednáškové pobyty v délce 1 až 3 měsíce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 31. října 2020. Link pro více informací: Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T16033505002414
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ