Rakouské kulturní fórum v únoru 2021

Pozdrav ředitele

online

https://views.austria.info/de/category/image/156

Milí přátelé kulturního fóra,

bohužel musíme být trpěliví, než nám pokrok v boji s pandemií umožní pořádat bezprostřední kulturní akce. Do té doby můžeme zůstat jen ve virtuálním kontaktu a těší mě, že Vám od 8. do 14. února 2021 můžeme na platformě DAFilms.cz nabídnout mimořádnou online edici festivalu německojazyčných filmů DAS FILMFEST, který se koná ve spolupráci s Goethe-Institutem a se švýcarským velvyslanectvím a je jednak zkrácenou náhradní verzí loňského festivalu, který byl z důvodu pandemie zrušen, a zároveň překlenovací akcí k tradičnímu německojazyčnému FILMFESTU, který by se měl – doufejme, že v obvyklé a normální podobě – konat v říjnu. Detaily naleznete v našem newsletteru.

Galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra na Jungmannově náměstí musejí zůstat ještě stále uzavřeny. Pevně doufám, že se tento stav brzy změní a po znovuotevření budete mít možnost navštívit již nyní nainstalovanou výstavu „Kalliope Austria, ženy ve společnosti, kultuře a vědě“, kterou připravilo rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Výstava se snaží představit posledních 200 let prostřednictvím biografií významných Rakušanek. Zatím Vám mohu nabídnout německou verzi zmíněné výstavy alespoň online. V newsletteru samozřejmě najdete informace nejen k této zajímavé prezentaci, ale také k našim dalším digitálním kulturním nabídkám.

Opatrujte se a zůstaňte zdraví!

Andreas Schmidinger

ředitel

novinky

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

FORECAST Open Call
Vyhlašuje umělecko-vědecký výzkumný program Driving the Human určený pro designéry, umělce a vědce, iniciativy a agentury z nejrůznějších oborů. Deadline 9. duben 2021 Další informace

Letní jazykový stipendijní pobyt AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro studenty a pedagogy univerzit z Rakouska, kteří by se chtěli zúčastnit tří a až čtyřtýdenního intenzivního jazykového kurzu češtiny. Přihlášky do: 15. 03. 2021. Informace v němčině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro studenty na stipendijní pobyty v délce 1 až 5 měsíců a pro akademické pracovníky na výzkumné pobyty v délce 1 až 3 měsíců, pro postdoktorandy na přípravu habilitační práce v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. března 2021. Další informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16146723436292
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ