Ruth Moser: Alpské vyhlídky

simultánně tlumočeno

09.12.2010 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Großes Walsertal

Nabízejí sportovní vyžití i nebezpečí, jsou ale také místem pro život a zdrojem obživy mnoha lidí. Turismus a procesy hospodářské koncentrace vedou v některých alpských oblastech k funkcionalizaci a urbanizaci. Zároveň jsou Alpy místy postiženy silnou migrací a oslabením infrastruktury a zásobování. Tomuto hrozícímu odlivu se snaží alpské regiony zabránit intenzivním regionálním rozvojem a podporou vlastních vývojových potenciálů. Příkladem je biosférický park Großes Walsertal ve Vorarlbersku. Nové projekty a nově navazované kontakty se pokoušejí poskytnout lidem v tomto regionu hospodářskou perspektivu, současně také ale zachovat bohatou zemědělskou kulturní krajinu.

Ruth Moser je od roku 2006 manažerkou v Biosférickém parku Großes Walsertal.

Biosférický park Großes Walsertal

novinky

Kaiser Maximilian Preis 2023/Cena císaře Maxmiliána 2023
Žadatel musí být starší 18 let a být občanem jednoho z 27 členských států EU a/nebo jednoho ze 46 členských států Rady Evropy. Další informace v angličtině

Stipendium BMKOES Zahraniční stipendia Filmové umění 2023
Žádosti s předmětem "Startstipendien Filmkunst 2023" na film@bmkoes.gv.at. Uzávěrka přihlášek do 3. dubna 2023. Další informace v němčině

Stipendium na European Forum Alpbach 2023
pro studenty a absolventy. Uzávěrka přihlášek: 31.03.2023. Více informací v angličtině

Letní kurz diplomatické akademie ve Vídni
Diplomatická akademie ve Vídni nabízí od 7. 8. do 25. 8. 2023 kurzy němčiny pro různé jazykové úrovně a kurzy k rakouským reáliím. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2023. Bližší informace v angličtině

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2023 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2023 pro realizaci projektů v období 1.7. – 31. 12. 2023. Bližší informace

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO
pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2023. Další informace

BMEIA: Stipendia pro studijní rok 2023/2024
INCOMING, rakouská stipendia pro zahraniční studenty, absolventy a výzkumné pracovníky vypisuje Rakouské Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti. Další informace

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16800517960991
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ