Ruth Moser: Alpské vyhlídky

simultánně tlumočeno

09.12.2010 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo nám. 18

Großes Walsertal

Nabízejí sportovní vyžití i nebezpečí, jsou ale také místem pro život a zdrojem obživy mnoha lidí. Turismus a procesy hospodářské koncentrace vedou v některých alpských oblastech k funkcionalizaci a urbanizaci. Zároveň jsou Alpy místy postiženy silnou migrací a oslabením infrastruktury a zásobování. Tomuto hrozícímu odlivu se snaží alpské regiony zabránit intenzivním regionálním rozvojem a podporou vlastních vývojových potenciálů. Příkladem je biosférický park Großes Walsertal ve Vorarlbersku. Nové projekty a nově navazované kontakty se pokoušejí poskytnout lidem v tomto regionu hospodářskou perspektivu, současně také ale zachovat bohatou zemědělskou kulturní krajinu.

Ruth Moser je od roku 2006 manažerkou v Biosférickém parku Großes Walsertal.

Biosférický park Großes Walsertal

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132437595140
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ