Spirituální medicína

150. výročí narození Rudolfa Steinera

25.03. - 26.03.2011, Praha 4, Základní školy a střední školy waldorfské, Křejpského 1501

Obrázek k akci Spirituální medicína

dvojjazyčně (němčina, čeština)

Konference se koná u příležitosti 100. výročí přednáškového cyklu Rudolfa Steinera Okultní fyziologie, který se konal v Praze roku 1911 v Pařížské ulici (tehdy Mikulášské třídě), ve dvoraně obchodního spolku Merkur. Přednášek se zúčastnilo početné mezinárodní publikum.

Rakouská účast: Johannes M. Weinzirl, Lektor pracovní skupiny 8: Základy antropozofické terapie barvami

Johannes M. Weinzirl (*1983, Vídeň) studoval medicínu na Lékařské univerzitě ve Vídni. V roce 2004 navázal studiem antropozofické medicíny, v jehož rámci absolvoval několikaměsíční pobyty v Berlíně, Stuttgartu a ve Švýcarsku. V roce 2007 se Weinzirl vrátil zpět do Vídně, kde začal studovat filozofii. V roce 2008 se stal spoluzakladatelem a propagátorem iniciativy EINHERZ – Sdružení pro medicínu s láskou na Lékařské univerzitě ve Vídni, které pořádá akce k interdisciplinárním tématům. V současnosti zpracovává na bernské univerzitě svou doktorskou práci na téma Působení barevného světla na fyziologii člověka.

Rudolf Steiner (1861–1925), který byl nejdříve v  odborných kruzích ceněn jako goethovský badatel, filozof, spisovatel a literární kritik, se později celosvětově proslavil jako zakladatel antropozofie, zakladatel škol, umělec a sociální reformátor. Steiner neustále zpochybňoval současné a snažil se realizovat nové – i když to bylo často v rozporu s myšlenkovými zvyklostmi té doby. Jeho životní cesta je naplněna vnitřní dynamikou a dokládá jeho jedinečnou tvůrčí sílu. Se značnou intenzitou se v dobách materialismu zasazoval za takový pohled na svět, ve kterém se spojitost člověka a vesmíru opět dostane do širokého povědomí. Dnes je Steiner považován za jednoho z nejvlivnějších a zároveň nejkontroverznějších reformátorů 20. století. Jeho inovace ovlivňují mainstream 21. století a jsou nositeli dosud nevyčerpaného potenciálu řešení koncepčních otázek budoucnosti.

KONFERENCE (24.–27. 3. 2011)

einherz

Rudolf Steiner

Spirituální medicína

novinky

Stáž
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studentům a mladým akademickým pracovníkům možnost placené stáže na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (motivační dopis a životopis v tabulkové podobě) zasílejte na adresu: info@rkfpraha.cz. Informace v němčině najdete zde.

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16957235270476
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ