Téma Rakousko ve 20. století

Přednáška Gernota Heisse

24.02.2012 14:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Pouze německy

Přednášková řada předních rakouských historiků soudobých dějin, organizovaná dlouhodobými partnery Institutu mezinárodních studií (IMS) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Oliverem Rathkolbem a Gernotem Heissem, má za úkol zprostředkovat studentům UK a širší pražské odborné veřejnosti informace o stavu výzkumu rakouských poválečných dějin a o rovných i spletitých cestách vývoje rakouské historiografie oné doby. Cyklus přednášek probíhá v návaznosti na výzkumný projekt IMS o proměnách evropské historiografie soudobých dějin v období po roce 1989.

Gernot Heiss (*1942) je mimořádnou osobností rakouské historiografie. V jádru odborník na raný novověk. Z jeho disertace (1971) vzešly zásadní studie o královně Marii Uherské 1505-1558, z jeho habilitace (Die Jesuiten und die Anfänge der Katholisierung in den Ländern Ferdinands I. Glaube, Mentalität, Politik, 1986) pak řada závažných studií o počátcích rekatolizace Rakouska od poloviny 16. století. Raného novověku se týkala i série příspěvků o rakouských šlechtických „zemských školách" (Landesschulen) a práce o politických dějinách 17.–18. století. Heiss se od počátku své akademické kariéry zabýval i soudobými dějinami, které v jeho badatelské a publikační činnosti postupně – zejména od 90. let – nabývaly převahy. Ve výzkumu 20. století se Heiss výrazně orientoval na otázky kultury, velmi intenzivně pak rakouské a české kinematografie a moderního i postmoderního umění obou zemí. Mimořádný a nadoborový význam mají jeho studie, resp. jím organizované projekty o vídeňské univerzitě 30.–50. let. Gernot Heiss se již od 80. let a s ohromnou energií zejména po pádu železné opony, intenzivně angažoval na poli česko-rakouské vědecké a kulturní spolupráce, opakovaně vyučoval na UK a organizoval společné publikační projekty k poválečným dějinám Rakouska a Československa/ČR. I za to obdržel roku 1998 pamětní medaili UK.

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132390719490
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ