Ursula Faix: Urban Bugs

přednáška v rámci Urban Divan (11.-21. 7. 2011)

15.07.2011 18:00, Brno, Dům pánů z Kunštátu, nádvoří, Dominikánská 9

© Jan Svoboda

simultánní tlumočení

Ursula Faix vystudovala architekturu na Technické univerzitě ve Vídni a na School of Design v Providence (Rhode Island, USA). Před založením bad architects group pracovala v různých architektonických kancelářích, mezi jinými i u Massimiliana Fuksase ve Vídni a Římě. Je vědeckou spolupracovnicí na Institutu pro rozvoj města a územní plánování na univerzitě v Innsbrucku a od podzimu 2007 vyučuje na UBT v Prištině (Kosovo) městský design. Vedle práce architektky je členkou mnoha odborných porot a píše články, které publikuje mimo jiné v Grazer Architektur Magazin (GAM), Archplus a MonU.

Více informací k workshopu Urban Divan naleznete zde.

bad architects group

novinky

Placená stáž podzim 2024
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studujícím a mladým akademičkám a akademikům možnost placené stáže v období září-listopad 2024 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (strukturovaný životopis a motivační dopis) zašlete do 30.6.2024 na adresu: prag-kf@bmeia.gv.at. Informace v němčině najdete zde.

Letní kolegium České Budějovice
Letní kolegium České Budějovice zve studující z Česka a Rakouska na bohatý jazykový a kulturní program v období 8.-27.7.2024. Uzávěrka přihlášek: 20.5.2024. Více informací

Stipendium pro zahraniční studující bohemistiky
Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity vypisují na období podzimního semestru akademického roku 2024/25 výběrové řízení do stipendijního programu na podporu studijních pobytů. Stipendium je určeno ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Hlásit se mohou studentky a studenti zahraničních vysokých škol, kteří studují bohemistiku v bakalářském, magisterském či doktorském programu. Uzávěrka přihlášek: 30.4.2024. Více informací

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132382723645
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ