Virtuální prohlídka Dvorní lovecké sbírky a zbrojnice Uměleckohistorického muzea ve Vídni

Mezinárodní den muzeí

online

© Pressefoto Hofjagd Rüstkammer

Pouze anglicky

Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti a Uměleckohistorické muzeum ve Vídni Vás u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a srdečně zvou na virtuální prohlídku Dvorní lovecké sbírky a zbrojnice Uměleckohistorického muzea ve Vídni.

Tato sbírka patří k nejlepším svého druhu na světě. Navíc se jedná o nejlépe zdokumentovanou dvorskou zbrojnici, neboť všechny předměty vznikly nebo se do sbírky dostaly v souvislosti s významnými politickými událostmi: při příležitosti válečných tažení, říšských sněmů, korunovací, zásnub, svateb nebo křtin. K vidění je zde zlatý meč Maxmiliána II. (1527-1576), jedna z nejkrásnějších zbraní na světě, či přepychový kyrys krále Ferdinanda Aragonského (1452-1516). Vystavené zbroje jsou jedinečné originály vyrobené  těmi nejproslulejšími platnéři, kteří pro skvostné rytiny často využívali návrhy takových slavných umělců, jakými byli Dürer nebo Holbein.

V sále „Císař a lov" je přístupná jedna z největších sbírek dvorského vybavení pro sokolnictví. Vzácné sokolí a jestřábí čepičky a k nim náležící bohatě vyšívaná sokolnické vábítka názorně dokládají mimořádný význam, který mělo sokolnictví ve dvorském životě pozdního středověku a renesance.

Video virtuální prohlídky naleznete zde od 13.5. do 20.5.2022.

novinky

DESIGNBLOK Diploma Selection 2023: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů. Uzávěrka přihlášek: 10. července 2023. Přihlášky a informace v angličtině

IFK Research a Senior Fellowship 2024/2025
Mezinárodní výzkumné kulturněvědné centrum na Umělecké univerzitě v Linci nabízí Research a Senior Fellowship. Přihlášky mohou být podány bez ohledu na národnost nebo institucionální či oborovou příslušnost. Uzávěrka přihlášek: 26.6.2023. Více informací

Praktikum
Rakouské kulturní fórum v Praze nabízí studentům a mladým akademickým pracovníkům možnost placené stáže na období září - prosinec 2023 na dobu dvou až tří měsíců. Přihlášku (motivační dopis a životopis v tabulkové podobě) zašlete do 23.6.2023 na adresu: info@rkfpraha.cz. Informace v němčině najdete zde.

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860473720301
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ