Vliv Vídeňské školy dějin umění II: 100 let od smrti Maxe Dvořáka

15.04. - 16.04.2021, online konference

© Atelier Kolm - Max Dvorak

německy a anglicky

Vídeňská škola dějin umění představuje souhrnný pojem označující vývoj základních vědeckých postupů při studiu dějin umění, které formulovali historikové umění působící na Vídeňské univerzitě. Jejich teorie měly podstatný vliv na celé moderní dějiny umění. Charakteristickým rysem Vídeňské školy byla snaha postavit zkoumání dějin umění na vědecké základy, vyloučit z historického hodnocení subjektivní vkus a zavést přesné analytické postupy, pomocí nichž bylo možné interpretovat všechna umělecká díla.

Letos 8. února uplynulo 100 od smrti Maxe Dvořáka, původem českého a ve Vídni působícího historika umění. Poté, co v roce 1894 z české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze přestoupil na Ústav pro rakouský dějezpyt na Vídeňské univerzitě, dostal se do vlivu výzkumné metody takzvané vídeňské školy dějin umění, kterou následně rozvíjel až do své předčasné smrti. Odkaz jeho myšlení může být srovnáván s vlivem Abyho Warburga či Heinricha Wölfflina, tedy osobnostmi, které přispěly k modernizaci výzkumu historického umění v podobě samostatné vědecké disciplíny.

V rámci konference vystoupí řada mezinárodně významných badatelů dějin umění, kteří se budou věnovat způsobům formulace dějin umění Maxem Dvořákem a jejich revizím, kritikám či aktualizacím.

Program a další informace:

https://www.udu.cas.cz/cz/akce/vliv-videnske-skoly-dejin-umeni-ii

https://www.udu.cas.cz/cs/

https://www.facebook.com/UDU.AVCR

novinky

Náprava budoucnosti – Globální casting nových nápadů
Rádio Ö1 hledá inovativní nápady, koncepty a projekty pro svět zítřka. Přihlášky zde

DESIGNBLOK Diploma Selection 2021: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů z let 2020 a 2021. Uzávěrka přihlášek: 12. července 2021. Přihlášky a informace

OeAD vypisuje stipendia na období 2022/23
V rámci bilaterální spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou vypisuje Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci (OeAD) stipendia a podpůrné programy v oblasti vědy a techniky na období 2022/23. Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2021 ve 12.00. Podrobné informace v angličtině

Letní jazykové školy programu AKTION ČR – Rakousko
Stipendium k účasti na letním intensivním kurzu němčiny s tandemovou výukou pro studenty veřejných VŠ v ČR. Termín podávání žádostí: Sommerkolleg Poděbrady – 30. dubna 2021, Sommerkolleg České Budějovice – 30. dubna 2021 Bližší informace na webových stránkách DZS

IFK Letní akademie 2021
IFK Mezinárodní výzkumné centrum kulturologie Univerzity umění v Linci pořádá ve dnech 15. -21. 8. 2021 letní akademii na téma Transformace kulturní a společenské mobility. Uzávěrka přihlášek: 13. 4. 2021. Podrobné informace v němčině a v angličtině

Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy
Stipendia AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO pro vysokoškolské pedagogy na jednoměsíční výzkumné pobyty v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2021. Další informace

AKTION ČR - RAKOUSKO VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Chcete v roce 2021 realizovat spolupráci s rakouskou VŠ v oblasti vědy či vzdělávání? Využijte možnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termín pro podání návrhů projektů je do 15. dubna 2021. Další informace

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16181962287576
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ