Wynfrid Kriegleder: 160. výročí úmrtí Klemense Metternicha

15.05.2019 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Wynfrid Kriegleder: 160. výročí úmrtí Klemense Metternicha

Pouze německy

Metternich částečně spoluvytvářel literární život své doby, jako vrcholný politik je ztotožňován s tehdejší cenzurou a také přímo zasahoval do literárního dění. Tehdejší autoři se s ním tedy kriticky zabývali. Ve své přednášce se Wynfrid Kriegleder zaměří na tři konkrétní případy: epos Terezie Artnerové Bitva u Aspernu (1812) zakázaný na Metternichův příkaz, na kritický portrét Metternicha v Austria as it Is (1828) od Charlese Sealsfielda a na satirickou hru Großjährig (1846) od Eduarda Bauernfelda namířenou proti Metternichovi.

Wynfrid Kriegleder (1958, Obernberg am Inn) je rakouský germanista a profesor na Vídeňské univerzitě.

Vstup volný

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T211
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ