Wynfrid Kriegleder: 160. výročí úmrtí Klemense Metternicha

15.05.2019 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Wynfrid Kriegleder: 160. výročí úmrtí Klemense Metternicha

Pouze německy

Metternich částečně spoluvytvářel literární život své doby, jako vrcholný politik je ztotožňován s tehdejší cenzurou a také přímo zasahoval do literárního dění. Tehdejší autoři se s ním tedy kriticky zabývali. Ve své přednášce se Wynfrid Kriegleder zaměří na tři konkrétní případy: epos Terezie Artnerové Bitva u Aspernu (1812) zakázaný na Metternichův příkaz, na kritický portrét Metternicha v Austria as it Is (1828) od Charlese Sealsfielda a na satirickou hru Großjährig (1846) od Eduarda Bauernfelda namířenou proti Metternichovi.

Wynfrid Kriegleder (1958, Obernberg am Inn) je rakouský germanista a profesor na Vídeňské univerzitě.

Vstup volný

novinky

IFK Senior a Research Fellowships 2021/22
vypisuje Mezinárodní výzkumné středisko kulturních věd na univerzitě umění Linec / Vídeň. Uzavěrka přihlášek: 2.8.2020. Další informace (v angličtině)

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Seminární program 2020 Kultury a jazyka
Kultura a jazyk je program rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu (BMBWF) a každoročně nabízí kromě celosvětově pořádaných Dnů Rakouska také mezinárodní semináře dalšího vzdělávání pro učitele němčiny jako cizího jazyka v Rakousku. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15937809371134
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ