Adolf Loos – Pioneer of Modern Living

Půlroční virtuální cesta po stopách Adolfa Loose

online

The Villa Müller, Children’s room (c) The City of Prague Museum, Martin Polák

Pouze v angličtině

Rok 2020 byl vyhlášen Rokem Adolfa Loose, od jehož narození uplyne letos 150 let (1870 – 1933). Česká centra se do těchto oslav zapojují programem Adolf Loos – Pioneer of Modern Living, speciálně připraveným pro on-line prostředí. Prostřednictvím facebookové platformy se návštěvníci seznámí nejen s průřezem Loosovy tvorby v Čechách i na Moravě, realizacemi jeho staveb, ale i s jeho pozoruhodnou osobností.

Tisková zpráva Českých center (pdf)

Facebooková platforma „Adolf Loos – Pioneer of Modern Living“
www.czechcentres.cz

novinky

Uzavření galerie a knihovny
Vzhledem k oficiálně nařízeným opatřením k zamezení šíření pandemie zůstanou galerie a knihovna od pátku 18. prosince 2020 až do odvolání uzavřeny.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16108287887392
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ