Akvarel mezi Prahou a Vídní

výstava

22.09.2023 - 07.01.2024, Praha 7, Veletržní Palác, Národní galerie, Dukelských Hrdinů 47

(C) Bedřich Havránek, Národní galerie Praha

Akvarel, tedy práce s vodou ředěnými barvami na papíře, stojí na pomezí kresby a malby. V dějinách výtvarného umění se jedná o technikou s dlouhou tradicí. Největšího rozvoje dosáhla v 19. století, přičemž jedním z jejích center se stala Vídeň.

Ve sbírkách Národní galerie Praha se nacházejí vynikající příklady vídeňského akvarelu (např. díla Rudolfa von Alta, Thomase Endera či Josefa Kriehubera). Národní galerie zároveň disponuje obsáhlými fondy akvarelů malířů a malířek českého původu (např. Antonín Mánes, Bedřich Havránek, Jan Novopacký, Amálie Mánesová, Vincenc Morstadt). Výstava ukazuje nejen uměleckou výměnu mezi dvěma metropolemi v době, kdy byly součástí jednoho státu, ale i vysokou kvalitu českých akvarelistů a podněty, které přinášeli do středoevropské vizuální kultury. Velká část exponátů je málo známá či dosud nevystavovaná.

Více informací

novinky

Výtvarná a literární soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“
Spolek Zaedno vypisuje soutěž na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce na téma " Symboly a tradice národů" pro děti, mládež, školy a pedagožky/ pedagogy. Přihlášky zasílejte do 21.10.2023 na kamaradi@zaedno.org nebo na Spolek Zaedno, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16957200656375
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ