Akvarel mezi Prahou a Vídní

výstava

22.09.2023 - 07.01.2024, Praha 7, Veletržní Palác, Národní galerie, Dukelských Hrdinů 47

(C) Bedřich Havránek, Národní galerie Praha

Akvarel, tedy práce s vodou ředěnými barvami na papíře, stojí na pomezí kresby a malby. V dějinách výtvarného umění se jedná o technikou s dlouhou tradicí. Největšího rozvoje dosáhla v 19. století, přičemž jedním z jejích center se stala Vídeň.

Ve sbírkách Národní galerie Praha se nacházejí vynikající příklady vídeňského akvarelu (např. díla Rudolfa von Alta, Thomase Endera či Josefa Kriehubera). Národní galerie zároveň disponuje obsáhlými fondy akvarelů malířů a malířek českého původu (např. Antonín Mánes, Bedřich Havránek, Jan Novopacký, Amálie Mánesová, Vincenc Morstadt). Výstava ukazuje nejen uměleckou výměnu mezi dvěma metropolemi v době, kdy byly součástí jednoho státu, ale i vysokou kvalitu českých akvarelistů a podněty, které přinášeli do středoevropské vizuální kultury. Velká část exponátů je málo známá či dosud nevystavovaná.

Více informací

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ