Andreas Fogarasi: Up and Down

Galerie VI PER: Výstava a vernisáž rakouského umělce Andrease Fogarasiho

08.10. - 20.11.2021, Galerie VI PER, Vítkova 2, Praha 8

© Andreas Fogarasi

Česky a anglicky

Vernisáž: 7.10.2021, 18:00, Vítkova 2, Praha 8

Galerie VI PER Vás srdečně zve na zahájení výstavy Up and Down, která českému publiku představí výběr z tvorby rakouského umělce Andrease Fogarasiho. Vernisáži bude předcházet jeho krátká přednáška.

Název výstavy je odvozen z námětů, které kontinuálně provází Fogarasiho tvorbu: proměny hodnot, jejich myšlenkovou reflexi a zobrazování ovlivněné transformací společnosti. Současně se ve všech dílech na výstavě nějakým způsobem zrcadlí idea reprezentace a kulturní identity.

Andreas Fogarasi se pohybuje mezi dokumentárními a sochařskými postupy. Pracuje převážně s videem, sochou, fotografií a instalacemi, pomocí nichž bedlivě zkoumá způsoby (re)prezentace. Zaměřuje se na veřejný, především městský prostor, jeho neustálé transformace a dynamický vývoj, a s tím související utvářený architektonický rámec. Kriticky analyzuje estetizaci a ekonomizaci městského prostoru a poukazuje nejen na společenské či ideologické proměny, jimiž tyto prostory prochází, ale též na roli architektury a kultury v současné společnosti a dále také na hodnoty, které často nevratně ztrácíme.

V Galerii VI PER budou vystavena díla ze tří větších cyklů, které dohromady formují různé pohledy na architekturu minulosti i současnosti, na její využívání jako nástroje propagace a reprezentace, ale i na její ohroženost v soudobém kapitalistickém městě. Několik prací vzniklo přímo pro tuto výstavu.

Vstup volný

Galerie VI PER

novinky

Znovuotevření galerie a knihovny
Od pondělí 10. května 2021 se pro Vás znovu otevřely galerie a knihovna Rakouského kulturního fóra. Otevírací doba knihovny: Po–Pá: 10:00–13:00 a 14:00–16:00. Otevírací doba galerie: Po-Pá: 10:00-17:00. Jste srdečně zváni.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2021 | Impressum | T16345678463237
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ