Bienále experimentální architektury #4: Digitální taktiky

Mezinárodní sympozium

14.06.2019 09:30, Praha 6, Fakulta architektury, ČVUT v Praze, sál Kotěra, Thákurova 9

(c) EAB

Pouze anglicky

Již 4. ročník Bienále experimentální architektury představí zajímavé osobnosti z celého světa. Z Rakouska se zúčastní Moh architects – skupina architektů se sídlem ve Vídni a Berlíně, která se zaměřuje na rozvoj nového přístupu k architektuře, urbanismu a designu.

Experimentální architektura je alternativou k většinové výstavbě. Využívá nové technologie a inspiruje se zejména přírodou a mikrosvětem. Nepředstavuje pouze prototypy či vize, ale rovněž stavby – často oblíbené ikony (muzea, galerie, vědecká centra, školy, nádraží, letiště ad.).

Vstup:
studenti | zdarma
dospělí | 300,- Kč (prodej na místě)

Galerie Jaroslava Fragnera

Galerie Jaroslava Fragner na Facebooku

Bienále experimentální architektury #4: Digitální taktiky & PROGRAM SYMPOZIA

Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Event na Facebooku

novinky

i-Portunus
Pilotní projekt na podporu mobility umělců a kulturních pracovníků. Více informací

STYRIA-ARTIST-IN-RESIDENCE
Štýrská zemská vláda vypisuje na rok 2020 stipendijní místa v Grazu pro umělce a teoretiky umění. Uzávěrka přihlášek: 30. srpna 2019. Více informací

Nabízíme placené praktikum od září/října 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T167
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ