FRANZ ANTON MAULBERTSCH

28.05. - 29.09.2024, Kroměříž, Arcibiskupský zámek

(c) FRANZ ANTON MAULBERTSCH

V rámci programu ‚Rakouská sezóna 2024‘ uspořádalo Muzeum města Olomouc výstavu u příležitosti 300. výročí narození rakouského barokního umělce Franze Antona Maulbertsche (1724-1796). Výstava v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži představí v chronologickém pořadí výběr z rozsáhlého díla tohoto mimořádného umělce, vytvořeného na Moravě a v Čechách. Franz Anton Maulbertsch patří mezi nejvýznačnější představitele barokní středoevropské malby. Pocházel z Langenargenu u Bodamského jezera, odkud na konci třicátých let 18. století odešel studovat na akademii do Vídně, kde se následně trvale usadil. Jeho malířský styl, který charakterizuje dynamický až expresivní rukopis a výrazná barevnost, významně ovlivnil malbu druhé poloviny 18. století nejen v rakouských zemích. V roce 1759 v Arcibiskupském zámku Maulbertsch z podnětu olomouckého biskupa Leopolda Bedřicha z Egkhu realizoval výmalbu Manského sálu, který se tak stane přirozenou součástí výstavy.

Za finanční podpory Rakouského kulturního fóra v Praze vyjde v češtině a v němčině bohatě ilustrovaný katalog s texty významných badatelů v oblasti středoevropského barokního umění.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160467875177
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ