Jan Antonín Venuto

Jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby přelomu 18. a 19. století

08.09. - 21.10.2018, Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18

(c) Österreichische Nationalbibliothek Wien

Mezinárodní výstavní projekt připravený Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v kooperaci s Rakouskou národní knihovnou je prvním zpřístupněním Venutova krajinářského a vedutistického díla na území České republiky a jeho zařazením do kontextu české krajinomalby a veduty přelomu 18. a 19. století.

Celý projekt je rozdělen do tří částí. První z nich je výstava konvolutu vybraných originálních děl J. A. Venuta (*1746 – ƚ1833) uchovávaných v Rakouské národní knihovně ve Vídni, který je doplněn o díla téhož autora deponovaná ve sbírkách v ČR a o díla dalších autorů, s nimiž spolupracoval. Nedílnou součástí projektu je vydání dvojjazyčné česko-německé publikace věnované Venutovu životu a dílu. Třetí částí je putovní výstava reprodukcí Venutových vedut ze sbírek Rakouské národní knihovny.

do 21.10., denně kromě pondělí 912 h, 1317 h

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
... na Facebooku

Vstupné: 15-30 CZK

novinky

Nabízíme placené praktikum od září 2019
po dobu 2-3 měsíců. Kandidáti by měli mít stálé bydliště v Rakousku, schopnost pracovat v týmu, samostatnost a znalost němčiny a češtiny. Očekává vás spolupráce na mnoha zajímavých projektech jako například festivalu Das Filmfest). Podrobné informace a požadavky (v němčině). Kontakt pro další dotazy: info@rkfpraha.cz nebo tel. (+420) 257 090 584.

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum | T168
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ