Katharina Stadler: ID-FI

Vernisáž

29.01.2020 19:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Katharina Stadler

Konceptuální umělkyně Katharina Stadler pochází z Vídně, studovala v Berlíně a nyní žije v Tbilisi. Ve svém díle se zabývá otázkami ideologie, ideologických struktur a zaměřuje se především na individuální a kolektivní pozice/postoje subjektu v základním ideologickém rastru systémů.

Výstava ID-FI osciluje mezi ID – ideologií, identitou, ID (identifikačním dokladem), identifikátorem a FI – fikcí, [sound quality] fidelity/věrností zvuku. Prezentovány budou zvukové instalace a dokumenty lokálně specifických intervencí k aktuálním politickým diskurzům, jimž je společná evaluace současného stavu (status quo).

Vybraná díla z let 2012 až 2017 vznikla na různých místech. Z oněch konkrétních míst – od Tbilisi, hlavního města Gruzie, kde umělkyně v současnosti žije, přes turecký Istanbul, albánskou Tiranu, íránský Teherán až po vesnici Gammel Rye v Jutsku – Katharina Stadler opakovaně pokládá otázky, jaký postoj zaujmeme v našem lokálním, ale také v našem globálním světě? V čem spočívá rozdíl mezi individuálním a (tendenčním) kolektivním názorem?

Nejčastěji se vyskytující analytická východiska ideologických diskursů a jejich klasifikaci ve vztahu k novým formám kolonialismu a imperialismu je proto nejprve nutné nazírat prizmatem místa jejich vzniku. V rámci výstavy v RKF však umělkyně usiluje o lokální reflexi prostřednictvím subtilního přeskupení různých zvukových a zdokumentovaných intervenčních děl.

Od 20. 2. do 27. 3. bude v MeetFactory v Praze přístupná veřejnosti výstava projektu The New Dictionary of Old Ideas, kde bude představena nejnovější velkoformátová zvuková instalace Kathariny Stadler – Ruins Not Yet Built - Solidarity Blueprint. V lednu a únoru 2020 vytvoří Katharina Stadler ve studiu MeetFactory tuto instalaci, jejíž koncept vznikl minulé léto během tříměsíční rezidence v rámci projektu 'The New Dictionary of Old Ideas' v pražské MeetFactory a ve štětínském Trafu. V současném post-vizionářském dilematu sociální závisti a nacionalistických proudů se umělkyně zabývá otázkou, jak lze v systému permanentní nerovnosti koncipovat přítomnost a budoucnost založenou na principu solidarity.

Pozvánka (PDF)

Vernisáž: 29. 1., 19 h*
Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

do 2. 4.,
po–pá 10–17 h*

kromě rakouských a českých svátků

novinky

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15970455442377
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ