KLIMA & JÁ

Mezinárodní putovní výstava

29.09. - 03.11.2022, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Klima&Ich

Dochází ke změně klimatu – to je nezpochybnitelná pravda. Je to první změna klimatu na naší planetě, kterou způsobil člověk. Dobré je, že tento fenomén můžeme opět zvrátit my lidé. Pokud budeme jednat nyní, máme to ve svých rukou.

Od počátku industrializace spotřeba energie neustále roste. Tuto poptávku po energii (ještě pořád) uspokojujeme především fosilními palivy, jako je ropa, zemní plyn nebo uhlí. Při tom vznikají skleníkové plyny, které jsou hlavní příčinou současného oteplování – zejména CO₂ (oxid uhličitý). K omezení globálního oteplování na méně než 2 °C je zapotřebí technologický pokrok a politické rámcové podmínky. Třetí důležitá páka spočívá v osobním rozhodnutí, jaký životní styl si zvolíme.

Spolková země Dolní Rakousko se dlouhodobě zasazuje o spojení mezi LIDMI, PŘÍRODOU a KLIMATEM a považuje za své poslání společně s Dolnorakouským muzeem a dolnorakouskou Agenturou pro energii a životní prostředí budovat most mezi „poznáváním přírody" a „ochranou klimatu". Mezinárodní putovní výstava „Klima & Já“, která vznikla ve spolupráci s rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti, přináší mnoho užitečných poznatků o tématech ovlivňujících náš život (cestování a mobilita, elektřina a energie, budovy a bydlení, odpad a recyklovatelné materiály, odpad a recyklovatelné materiály, potraviny a nápoje, spotřeba a životní styl) a nabízí inspiraci i alternativy, jak můžeme ochránit klima a naše životní prostředí.

do 3.11. 2022
po–pá, 10–17 h, kromě rak. a českých svátků

Vstup volný

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16704410704222
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ