Krásné madony

06.12.2019 - 19.04.2020, Praha 1, Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17

(c) RKF

Z důvodu plošného zákazu pořádání společenských akcí nad 100 osob je tato akce zrušená. Děkujeme za pochopení.

Krása jako vnější znak, ale i nositel teologických významů stála u zrodu pojmu „krásný sloh“. Termín vystihuje specifickou podobu gotických uměleckých děl z období kolem roku 1400. Výstava představuje kolem dvaceti stěžejních děl salcburského krásného slohu, z nichž některé byly objeveny teprve v posledních letech, některé jsou představeny vůbec poprvé, jiné jsou prvně prezentované společně s českými díly, která k nim mají nejblíže. V Čechách je takto početný soubor krásnoslohých děl z litého kamene salcburské provenience vystaven vůbec poprvé.

Na společném projektu se podílí Muzeum hornictví a gotiky (Bergbau- und Gotikmuseum) v Leogangu a Národní galerie Praha ve spolupráci s Akademií věd České republiky, Úřadem spolkového kancléře ve Vídni, dalšími muzei i církevními institucemi a soukromými sběrateli.

do  19. 4.

út–ne 10–18*, st 10–20*

Vstupné: senioři 120 CZK, dospělí 220 CZK

novinky

Rakouská stipendia na léto 2020 a na školní rok 2020/21
pro zahraniční studenty, absolventy a vědce: Franz Werfel Stipendium, Richard Plaschka Stipendium, Ernst Mach Stipendium. Vyhlášení stipendií v Rakouské databázi stipendií a podpory výzkumu www.grants.at (německy a anglicky).

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2020 | Impressum | T15970452362396
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ