LANDSCAPE FESTIVAL PRAHA 2022

Festival krajinářské architektury

21.06. - 02.10.2022, Praha, území města

© Landscape Festival

Hlavním tématem festivalu je tvorba krajiny a veřejného prostoru, přičemž tento projekt slouží jako platforma pro mezioborový dialog vytvářející pestré prostředí pro laickou i odbornou veřejnost Nejvýznamnější aktivitou festivalu jsou site-specific instalace a intervence architektů, krajinářských architektů a umělců spojené s workshopy a happeningy.

Letos rakouská festivalová účast naváže na velmi úspěšné působení Hannese Groeblachera (2018, 2019) a zástupců vídeňské BOKU (2020, 2021) - konkrétně site-specific intervencí manželské tvůrčí dvojice Matěje Franka a Jasmin Schaitl na vrchu Vítkov.

present/presence (earth)
Jasmin Schaitl
na rohu ulic Husitská a Trocnovská
50.0875328N, 14.4426511E

present/presence je průběžně se rozvíjející projekt zobrazující přirozené, transformativní a efemérní vlastnosti určitých materiálů nebo jevů po zásahu umělce. Název odkazuje na hypotézu Henriho Lefebvra představenou v knize Rhythmanalysis z roku 1992 o běžné záměně anglického present, přítomnost, kterou nelze reprezentovat a lze ji zažít pouze v daném okamžiku, a presence, která se někdy zdá být "přítomností", ale ve skutečnosti přítomnost reprezentuje např. prostřednictvím médií.

Jasmin Schaitl
je umělkyně a performerka, která v absolvovala Univerzitu aplikovaných umění ve Vídni. Svá díla prezentovala v mnohých světových institucích, jako například v bruselském divadle KAAI, v berlínském Centru moderního umění KINDL, v muzeu Ex Teresa de Arte Actual v Mexico City, ve varšavském Centru současného umění Zamek Ujazdowski, v bostonském divadle Moebius v USA čiv Centru současného umění Fabrica v britském Brightonu.


Monolog (IN-OUT)
Matěj Frank
na Vrchu Vítkov
50.0877656N, 14.4462122E

Monolog (IN-OUT) je inspirovaný jak akustickými lokátory, používanými v předradarové éře k lokalizaci nepřátelských letadel či dělostřelectva, tak jednoduchými naslouchadly pro nedoslýchavé. Navzdory zprávám přicházejícím z války v Ukrajině a blízkosti Vojenského historického ústavu a Památníku na Vítkově však Monolog (IN-OUT) slouží "jen" k soustředěnému poslouchání ozvěn města a objevování malých zvuků v okolí. Díky tvaru sochy se sám posluchač stává součástí své poslouchané krajiny.

Matěj Frank je vizuální umělec často pobývající na cestě mezi Vídní, Chudobínem a Wroclawí. Zajímají ho pomalé proměny a pomíjivost. Zkoumá prostor prostřednictvím soch a zvukových instalací a zachycuje čas pomocí procesuálních kreseb a dlouhých performancí. Frankovým měřítkem času i prostoru je často lidské tělo, jak jeho vlastní, živé, tak zobrazené. Frank coby člen spolku Bludný kámen je kurátorem a organizátorem výstav současného umění. Od roku 2016 je asistentem na katedře sochařství na Akademii krásných umění ve Wrocławi. Pravidelně se účastní mezinárodních projektů a výstav, jeho práce byly oceněny v mezinárodních soutěžích, získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví a českého Ministerstva kultury.

Landscape festival na Facebooku
Landscape festival na Instagramu
www.landscape-festival.cz

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160501559235
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ