Markus Huemer: Abstrakt všeho

Výstava

09.03. - 22.06.2022, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Markus Huemer

po–pá, 10–17 h, kromě rak. a českých svátků

Ve své knize „Ich kann hypnotisieren! Was kannst Du?" (2007) definuje Markus Huemer v rámci své umělecké tvorby pojem „mediální manýrismus", který se původně vztahoval k pozdní renesanci. Hlavním cílem renesančního hnutí bylo nové chápání světa, osvícení lidského ducha a fyzická krása. Manýrismus pozdní renesance toto vše podkopává a nesoustředí se ani na realitu, ani na ideál krásy, ale na samotného umělce jako tvůrce a na koncept geniality.

V „mediálním manýrismu" se Huemer vrací k digitálním obrazovým konceptům, a proto se zde objevuje zkreslování, nadsázka, radikalizace, citace a opakování forem, které již v digitálních obrazech existovaly. „Mediální manýrismus" tak není pouze stylem, ale reflexí, přivlastněním tradic a zároveň předjímáním nových konstrukcí. Jde spíše o vnitřní realitu počítačů, jejich programů, internetu a projekčních zařízení, o fungování počítačových kódů a algoritmů v tomto paralelním světě.

Samotné hledání je cílem, i když je od počátku jasné, že je odsouzeno k neúspěchu. Toto fundamentální zklamání je středobodem Huemerovy tvorby a vytváří zvláštní napětí s ohledem na technickou dokonalost jeho produkce: skutečnost, že hledání je nakonec nemožné, si autor uvědomuje od samého počátku. Spíše než s beznadějí se s tím vyrovnává s humorem, což naznačují už názvy jeho děl.

V této souvislosti se autor často odvolává na koncept utopie Ernsta Blocha, která není postulována jako opak skutečnosti, ale jako její výsledek čili jako nový druh pravdy v době vědy a techniky. Bloch formuloval doktrínu „kulturního přebytku" (kulturellen Überschusses), aby definoval roli kultury a v rámci ní i roli umění a malířství při vytváření lidských utopií jako odrazu lidské touhy po dokonalosti. Huemer tyto filosofické odkazy převádí do konceptuálního smyslu pomocí svého mediálního manýrismu: Odchýlí se od původního znění a manipuluje s ním pomocí synonyma, které mění význam sice jen nepatrně, ale zásadně.

Markus Huemer (* 1968 Linec), studoval na Univerzitě uměleckého a průmyslového designu v Linci a na Akademii umění v Düsseldorfu. Získal stipendium Akademie mediálních umění v Kolíně nad Rýnem a přednášel na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. Žije a pracuje v Berlíně.

novinky

Open Call Festival regionů 2025
Od 13. do 22.6. 2025 se bude v Braunau am Inn poprvé konat renomovaný Festival regionů. Open Call na téma „Realistické sny“ je určen kulturním iniciativám a všem, kteří se angažují v politice a kulturní a sociální oblasti. Deadline: 30.4.2024. Více Informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17132440925886
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ