Místa chvění

Výstava

04.03. - 21.05.2023, Humpolec, 8smička, Kamarytova 97, Humpolec

© Sites of Reverberation, 8smicka, Humpolec_photo by Eva Bystrianská (3)

Výstava Místa chvění zkoumá prostřednictvím instalací šesti umělců a umělkyň z Polska, Německa, Rakouska a Česka možnosti a schopnosti zvuku formovat prostředí, transformovat prostor a ovlivňovat naše pocity v něm, nebo jej naopak dekonstruovat novými přístupy.

V galerijním prostoru s určitými architektonickými prvky a materiály se můžeme díky naslouchání ocitat ve stále nových akustických situacích. Zvuk se kolem nás rozlévá na všechny strany, prolíná, vrací, odráží, houstne a ředí. S takovými kvalitami zvuk přestává být něčím, co zní proto, aby byl slyšen, ale naopak existuje sám o sobě a může se díky své čistotě, hlasitosti a charakteru stát nástrojem silné subjektivní i sdílené výpovědi o současném stavu světa.

Na výstavě je zastoupeno také dílo rakouského zvukového umělce Christiana Schrödera. Ve své tvorbě se snaží zachycovat a rozšiřovat zvuk a kompozici v různých médiích.

Humpolecká zóna 8mička

novinky

DESIGNBLOK Diploma Selection 2023: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů. Uzávěrka přihlášek: 10. července 2023. Přihlášky a informace v angličtině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860477920364
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ