Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment

12.04.2018 18:00, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Obrázek k akci Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment

Pouze česky

V rámci právě probíhající výstavy Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný vzdělávací experiment se koná setkání s autorkou výstavy a kurátorkou uměleckých sbírek Židovského muzea v Praze Michaelou Sidenberg, která návštěvníkům zprostředkuje detailnější pohled na osobnost a dílo malířky, designérky a pedagožky, absolventky výmarského Bauhausu Friedl Dicker-Brandeis a přiblíží genezi, vývoj a vliv jejích teoretických úvah a praktických pokusů v oblasti výtvarného experimentu jako nástroje kreativního vzdělávání, jež ona sama uplatnila v extrémních podmínkách ghetta Terezín a jež se prostřednictvím některých jejích žáků staly inspiračním zdrojem pro rozvoj arteterapie, dětské psychologie a speciální pedagogiky v období po druhé světové válce.

Michaela Sidenberg je historička umění a kurátorka uměleckých sbírek Židovského muzea v Praze. Ve své praxi se zaměřuje na vývoj kreativního projevu a myšlení v kontextu evropské židovské kultury a na studium kulturní devastace v období šoa a druhé světové války.  

Ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze. 

Vstup volný

novinky

Bilaterální sítě designu. Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální.
Rakouské kulturní fórum v Praze je nyní partnerem projektu Interreg Bilaterální sítě designu. Více informací

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2019 | Impressum
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

YouTube Facebook RSS
DE / CZ