Ora et lege

18.06. - 30.09.2021, Broumov, Klášter Broumov, Klášterní 1

© Klášter Broumov

Výstava Ora et lege (Modli se a čti) je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinů, nejstaršího řeholního řádu západního křesťanství. Prostřednictvím děl a textů vybraných současných umělců mezinárodního renomé se dotýká témat spjatých s klášterem: historie benediktinského řádu, umělecká tvorba, duchovní kultura, pastorace, ale i všední záležitosti života v klášteře. Celý site-specific projekt je situován v unikátních historických prostorách benediktinského kláštera v Broumově (v interiéru kostela sv. Vojtěcha, jeho sakristii a zádušní kapli, v konventní knihovně a refektáři kláštera), pro který umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars vytvořili díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů.

Vernisáž výstavy

Vstupné
Otevírací doba

www.klasterbroumov.cz
Klášter Broumov na FB

novinky

Praktikum v Rakouském kulturním fóru - podzim 2022
Uzávěrka přihlášek: 01.09.2022. Více informací (v němčině).

Pixel, Bytes + Film 2023
je nový podpůrný program rakouského ministerstva kultury (BMKOES) pro financování audiovizuálních formátů. Deadline: 5. září 2022. Další informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2022 | Impressum | T16605055890947
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ