PAINT ADDITIVES

bäckerstrasse4 - platforma pro mladé umění

23.02. - 10.05.2017, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

(c) Olaf Osten

Galerie bäckerstrasse4 - platforma pro mladé umění byla založena v roce 2008 a nabízí absolventům rakouských vysokých uměleckých škol možnost prezentovat jejich díla. Chce tak prostřednictvím mnohostranného programu podpořit umělce na začátku jejich samostatné kariéry, vytvořit celostátní síť a interdisciplinární komunikační prostor pro mladé umění. Zvláštností platformy je, že výběr umělců provádí mezinárodní porota (např. Bärbel Grässlin, galeristka, Frankfurt; Adi Rosenblum, umělkyně, Vídeň; Stephan Schmidt-Wulffen, bývalý rektor Akademie výtvarných umění, Vídeň; ředitel New Design Academy, Dolní Rakousko; Eckhard Schneider, generální ředitel Pinchuk Art Centre, Kyjev; Sofie Thorsen, umělkyně, Dánsko; Adam Budak, šéfkurátor Národní galerie v Praze - palác Kinských, Praha; Andrew Renton, ředitel Curating at Goldsmiths -  Londýnská univerzita; Gabriele Schober, iniciátorka a ředitelka bäckerstrasse4 – platforma pro mladé umění). Rozmanitost a různorodost pozic umožňuje vhled do plurality současné mezinárodní umělecké produkce.

Výstava Paint Additives, připravená pro Rakouské kulturní fórum v Praze, představuje díla sedmi umělců Galerie bäckerstrasse4: Gernota Fischera, Gerharda Fresachera, Thomase Gänszlera, Heiri Häfligera, Matthiase Lautnera, Olafa Ostena a Elisabeth Wedenig.

Vystavené práce tematizují pojem malby, snaží se ovšem také procesy a projevy malby různými způsoby překonávat a rozšiřovat. Na jedné straně jsou do repertoáru zařazeny nezvyklé materiály, na druhé straně vznikají posuny použitím kreslířských nebo sochařských prvků.

Různé oblasti činnosti zúčastněných umělců, které sahají od malby přes sochařství až k divadelním a hudebním výrazovým prostředkům, rozšiřují možné přístupy k médiu.
Aniž by opouštěla obrazovou plochu, pokouší se výstava odhalit rozmanité možnosti malby a současně pátrá po její podstatě.

Vernisáž: 23.2.2017, 18 h
Na vernisáži budou umělci osobně přítomni.

Doba trvání výstavy: 23.2. - 10.5.2017, po–pá 10–17 h kromě rakouských a českých svátků

Vstup volný

bäckerstrasse4 na Facebooku

novinky

DESIGNBLOK Diploma Selection 2023: Open Call
do mezinárodní soutěže pro absolventy magisterských oborů a bakalářských oborů. Uzávěrka přihlášek: 10. července 2023. Přihlášky a informace v angličtině

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2023 | Impressum | T16860407384172
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ