SILVA artis

11.07. - 21.09.2022, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

© Ruth Schremmer

Rakousko-český umělecký projekt u příležitosti 100. výročí spolkové země Dolní Rakousy.

V rámci 100. výročí Dolního Rakouska vás spolková země Dolní Rakousy a Rakouské kulturní fórum v Praze zvou k návštěvě přeshraniční výstavy SILVA artis.

Koncept SILVA artis je založen na sérii výstav a akcí jako pocta společnému kulturnímu prostoru Severního lesa (Silva Nortica), který po staletí držel pohromadě to, co člověk kdysi rozdělil. Radost z přírody nelze vytěsnit realitou dějin.

Na aktuální výstavě 18 umělců z Dolního Rakouska, jižních Čech a Vysočiny interpretuje ve svých dílech nádhernou přírodu a krajinu našich regionů jako společný základ života a zdroj identity.

Je existenciálním rysem lidské kultivovanosti, že se v tísnivé každodennosti stále znovu a znovu snažíme o výhled do domnělého ráje. Takovou rajskou zahradou na zemi je les. Touto výstavou se orientujeme na vnitřní zákonitosti, které nám dává lesní prostor. Jejím cílem je umožnit návštěvníkům ponořit se do atmosféry.

Zájem o les je aktuálnější než kdy jindy, a to z ekonomického, ekologického i uměleckého hlediska. Jsme rádi, že se tohoto tématu programově ujalo tolik rakouských a českých umělců, a to každý osobitým způsobem a z různých pozic. Spojuje je láska k lesu, k přírodě.

Tato společná výstava rakouských a českých umělců připomíná původní význam slova cultura/colere. Kulturní práce znamená pečovat, starat se, budovat. Muzeum umění Waldviertel se považuje za nadregionální centrum, z něhož tato práce vychází. Díky výborné spolupráci s Galerií Vysočiny v Jihlavě a také s Dolním Rakouskem a Rakouským kulturním fórem v Praze se podařilo připravit tuto působivou prezentaci. Zároveň je to skvělá příležitost společně oslavit vlídné sousedství a sousedskou soudržnost u příležitosti 100. výročí Dolního Rakouska.

Makis Warlamis (AT)
Heide Warlamis (AT)
Jitka Chrištofová (CZ)
Sára Skoczková (CZ)
David Tureček (CZ)
Bernhard Antoni (AT)
Hans Sisa (AT)
Erich Giese (AT)
Daniel Černý (CZ)
Hana Sommerová (CZ)
Antonia Hinterreitner (AT)
Peter Weber (AT)
Petr Gruber (CZ)
Alice Waisserová (CZ)
Jakub Myslín (CZ)
Karin Antoni (AT)
IDEA Team (AT)

Vstup zdarma

po–pá, 10–17 h, kromě rak. a českých svátkůRakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160516044267
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ