TOUCH NATURE

Výstava

31.10.2023 - 15.02.2024, Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18

Eutererhebung © Barbara Anna Husar, Elmar Bertsch

Multimediální výstava TOUCH NATURE v Rakouském kulturním fóru v Praze je součástí série výstav, které prezentují rakouská kulturní fóra v Evropě a v USA. Umělci a umělkyně z Rakouska a Česka zaujímají stanoviska k důsledkům antropocénu, stále větší míře devastace, ale také i rostoucí hrozbě ze strany přírody.

Umělecké projekty, z nichž některé vznikají v rámci interdisciplinární spolupráce, se zabývají světovou výživou, šířením chorob a důsledky kolonialismu. Ukazuje se, že umělci a umělkyně se neomezují pouze na odmítavé stanovisko; ve vzájemném dialogu navrhují také povzbudivé strategie zásadní změny perspektivy a nadějné vize nového vztahu člověka k přírodě, který by vedl k ohleduplnému, respektujícímu nakládání s naším životním prostředím.

Je zapotřebí součinnosti imaginativní síly umění a přírodních věd, aby se důstojnost člověka a důstojnost přírody spojily v udržitelnou kulturu života. Zcela ve smyslu průkopníka ekologického smýšlení Alexandra von Humboldta, zakladatele klimatologie, ekologie a oceánografie: „Přírodu je třeba vnímat.“ (Humboldt, A., Dopisy Goethemu, 1810)

Kurátorka: Sabine Fellner

Asistent kurátorky: Laurenz Fellner

Uli Aigner, Michael Endlicher, Jitka Hanzlová, Beáta Hechtová, Peter Hauenschild, Barbara Anna Husar, Tobias Izsó, Kitty Kino, Ferdinand Melichar, Yvonne Oswald, Monika Pichler, Klaus Pichler, Oliver Ressler, Elisabeth von Samsonow, Martin Schrampf, Marielis Seyler, Judith Wagner, Nives Widauer, Eva Yurková, Laurent Ziegler/Georg Blaschke

Kudy z nudy

novinky

Stipendia Styria-Artist-in-Residence (St.A.i.R.) spolkové země Štýrsko 2025
Uzávěrka přihlášek: 15.8.2024 Bližší informace

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, prag-kf@bmeia.gv.at

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ