Virtuální prohlídka Dvorní lovecké sbírky a zbrojnice Uměleckohistorického muzea ve Vídni

Mezinárodní den muzeí

online

© Pressefoto Hofjagd Rüstkammer

Pouze anglicky

Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti a Uměleckohistorické muzeum ve Vídni Vás u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a srdečně zvou na virtuální prohlídku Dvorní lovecké sbírky a zbrojnice Uměleckohistorického muzea ve Vídni.

Tato sbírka patří k nejlepším svého druhu na světě. Navíc se jedná o nejlépe zdokumentovanou dvorskou zbrojnici, neboť všechny předměty vznikly nebo se do sbírky dostaly v souvislosti s významnými politickými událostmi: při příležitosti válečných tažení, říšských sněmů, korunovací, zásnub, svateb nebo křtin. K vidění je zde zlatý meč Maxmiliána II. (1527-1576), jedna z nejkrásnějších zbraní na světě, či přepychový kyrys krále Ferdinanda Aragonského (1452-1516). Vystavené zbroje jsou jedinečné originály vyrobené  těmi nejproslulejšími platnéři, kteří pro skvostné rytiny často využívali návrhy takových slavných umělců, jakými byli Dürer nebo Holbein.

V sále „Císař a lov" je přístupná jedna z největších sbírek dvorského vybavení pro sokolnictví. Vzácné sokolí a jestřábí čepičky a k nim náležící bohatě vyšívaná sokolnické vábítka názorně dokládají mimořádný význam, který mělo sokolnictví ve dvorském životě pozdního středověku a renesance.

Video virtuální prohlídky naleznete zde od 13.5. do 20.5.2022.

Rakouské kulturní fórum v Praze © 2024 | Impressum | T17160524243540
Jungmannovo nám. 18, CZ - 110 00 Praha 1, info@rkfpraha.cz

Instagram YouTube Facebook RSS
DE / CZ